SAYFALARIN İÇERİĞİNDEN SORUMLU KİŞİ

MARTOR KG

Lindgesfeld 28
42653 Solingen
Germany

T +49 212 73870-0
F +49 212 73870-90
info(at)martor.de

VAT-No. DE 120872947
Ticaret Sicili Numarası: Amtsgericht Wuppertal HRA 19725

Müdür: Michael Bonacker, Daniel Otto

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen ürünlerin renkleri farklı olabilir.

İnternet, geçici verilerin önbelleğe alınması ve başka yere iletilmesiyle merkezi olmayan bir ağ birleşimi olarak çalışır.  Bu nedenle sağlayıcıdan-kullanıcıya giden bağlantı yolunda manipülasyonların, yanlışlıkla tahrifatların önlenmesi için bir garantinin ve sadece güncel verilerin (ör. önbellekte hala eski sürüm) kullanılmasıyla ilgili bir garantinin şu anda verilmesi mümkün değildir.

Bu nedenle sistemden kaynaklı bu kısıtlamayı aşağıda hatırlatmak istiyoruz: Bu verileri internet koşulları altında alırsınız.  Bu nedenle, bilgilerin doğruluğu ve orijinal verilerle uygunluğu için herhangi bir garanti verilemez.

Sayfalarımızdaki içerikler azami özenle hazırlanmıştır. Ancak içeriklerin doğruluğu, tamlığı ve güncelliği konusunda herhangi bir garanti vermemiz mümkün değildir. Alman MDStV (Medya Hizmetleri Devlet Anlaşması) md. 6 bent 1 ve Alman TDG (Teleservisler Kanunu) md. 8 bent 1 uyarınca hizmet sağlayıcı olarak genel kanunlara göre bu sayfalarda bulunan kendi içeriklerimizden sorumluyuz. Ancak hizmet sağlayıcıların, kendileri tarafından aktarılan veya kaydedilen yabancı bilgileri denetleme veya hukuka aykırı bir fiil içerip içermediği konusunda inceleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bilgilerin, genel kanunlara göre siteden kaldırılması veya kullanımının engellenmesi yükümlülüğü ise geçerli olmaya devam eder. Bununla ilgili bir mesuliyet yalnızca somut bir kanun ihlalinden haberdar olunması anından sonra mümkündür. İlgili bir kanun ihlalinden haberdar olduğumuz takdirde bu içerikler derhal siteden kaldırılacaktır.

Sunduğumuz hizmet içerisinde üçüncü şahıslara ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar bulunmaktadır, bu sitelerdeki içerikler üzerinde bizim bir etkimiz yoktur. Bu nedenle bu yabancı içerikler hakkında bir sorumluluk üstlenemiyoruz. Bağlantı verilen sayfaların içerikleri için her zaman ilgili sayfaların hizmet sağlayıcısı veya işletmecisi sorumludur. Bağlantı verilen sayfalar, bağlantı verildiği tarihte muhtemele hukuk ihlalleri konusunda kontrol edilmiştir. Bağlantı verilen tarihte hukuka aykırı içerikler bulunmamıştır. Bağlantı verilen sayfaların içeriğinin sürekli olarak kontrol edilmesi, bir hukuk ihlaline dair somut bir isnat olmadığında mümkün değildir. Kanun ihlallerinden haberdar olduğumuz takdirde bu bağlantılar derhal siteden kaldırılacaktır.

MARTOR firması, her zaman başkalarının telif haklarını gözetmek veya kendi üretimi ve lisanssız ürünlere yönelmek için çabalar. MARTOR firması tarafından bu sayfalarda oluşturulan içerikler ve eserler Alman Telif Hakkı Kanunu'na tabidir. Üçüncü şahıslara ait katkılar bu şekilde işaretlenir. Bunların çoğaltılması, işlenmesi, yayılması ve Telif Hakları Kanunu'nun sınırları dışında her türlü değerlendirilmesi eser sahibinin veya oluşturan kişinin yazılı rızasını gerektirir. Bu sayfanın indirilmesi ve kopyalanmasına yalnızca özel, ticari olmayan kullanım için izin verilmiştir. Olası yazım hataları ve girdilerin doğruluğu konusunda MARTOR firması tarafından hiçbir mesuliyet kabul edilmez.  Veri gizliliği, sayfalarımızda kişisel bilgiler (örneğin; isim, adres veya E-posta adresleri) alındığında, bunlar mümkün olduğu takdirde her zaman gönüllü temelde gerçekleşir. Sunulan ürün ve hizmetler kullanılırken, mümkün olduğu kadar kişisel bilgilerin verilmesine gerek olmaz. Kanuni bildirim yükümlülüğü çerçevesinde yayınlanan iletişim bilgilerinin, üçüncü şahıslarca açıkça talep edilmeyen reklam ve bilgi malzemelerinin gönderimi için kullanılmasını iş burada açıkça reddediyoruz. Bu arada, reklam bilgilerinin istenmeden gönderilmesi (örneğin spam mailler aracılığıyla) durumlarında sayfaları işletmecisi her türlü hukuki önleme başvurma hakkını açıkça saklı tutmaktadır.