PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

MARTOR KG

Lindgesfeld 28
42653 Solingen
Germany

T +49 212 73870-0
F +49 212 73870-90
info(at)martor.de

VAT-No. DE 120872947
IČ dle obchodního rejstříku.: Amtsgericht Wuppertal HRA 19725

Jednatel: Daniel Otto, Dr. Gregor Langer

Technické změny vyhrazeny. Barvy vyobrazených produktů se mohou lišit.

Internet pracuje jako decentralizovaná síť s meziukládáním a předáváním přechodných dat. Záruku pro vyloučení manipulací, záměrného falšování a záruku za používání jen aktuálních dat (např. pokud je stará verze ještě ve vyrovnávací paměti) na spojovací cestě mezi poskytovatelem k uživateli nemůžeme proto v současné době poskytnout.

Na toto systémové omezení proto upozorňujeme následovně: Tato data získáváte v souladu s podmínkami internetu. Za správnost údajů a soulad s původními daty nemůžeme proto převzít záruku.

Obsahy našich stránek byly vyhotoveny s maximální péčí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahů však nemůžeme převzít záruku. Jako poskytovatel služeb jme dle ust. § 6 odst. 1 státní smlouvy o mediálních službách (MDStV) a ust. § 8 odst.1 zákona o teleslužbách (TDG) odpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách podle obecných zákonů. Poskytovatelé služeb však nejsou povinni kontrolovat jimi zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo zkoumat okolnosti, které poukazují na protiprávní činnost. Povinnost odstranění nebo zablokování používání informací podle obecných zákonů tím není dotčena. Taková odpovědnost je ale možná až od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. Pokud se o takovém porušení práva dozvíme, okamžitě takový obsah odstraníme.

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto ani nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít záruku. Za obsahy stránek propojených odkazy je vždy odpovědný poskytovatel nebo provozovatel příslušných stránek. Obsah stránek propojených odkazy byl v době propojení zkontrolován z hlediska možného porušení práva. Protiprávní obsahy nebyly v době propojení zjištěny. Stálá kontrola obsahu stránek propojených odkazy ale není bez konkrétních indicií o porušení práva proveditelná. Pokud se o takovém porušení práva dozvíme, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Společnost MARTOR se snaží neustále dodržovat autorská práva jiných subjektů, popř. využívat vlastní zhotovená díla stejně jako díla nepodléhající licenci. Díla a obsahy na těchto stránkách vytvořené společností MARTOR podléhají německému autorskému právu. Příspěvky třetích osob jsou jako takové označeny. Rozmnožování, zpracovávání, šíření a jakýkoliv druh využívání nad rámec stanovený autorským právem vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo zhotovitele. Stahování a kopie těchto stránek jsou povoleny pouze pro soukromé a nekomerční využití. Společnost MARTOR nepřebírá záruku za jakékoliv chyby v sazbě ani za správnost zápisů. Ochrana osobních údajů: Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailové adresy), je toto shromažďování vždy dobrovolné. Pokud je to proveditelné, je využívání nabídek a služeb možné vždy bez uvedení osobních údajů. S využíváním kontaktních údajů, které zveřejňujeme v rámci tirážní povinnosti, třetími osobami pro zasílání reklamy a informačních materiálů, které jsme si výslovně nevyžádali, tímto výslovně nesouhlasíme. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo učinit právní kroky v případě nevyžádaného zaslání či zasílání marketingových informací, např. formou spamových e-mailů.