OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA TREŚĆ STRON

MARTOR KG

Lindgesfeld 28
42653 Solingen
Germany

T +49 212 73870-0
F +49 212 73870-90
info(at)martor.de

VAT-No. DE 120872947
Nr rejestru handlowego: Amtsgericht Wuppertal HRA 19725

Dyrektor zarządzający: Daniel Otto, Dr. Gregor Langer

Zastrzegamy sobie zmiany techniczne. Kolory przedstawionych produktów mogą się różnić.

Internet działa jako zdecentralizowane zespolenie sieci z zapisywaniem pośrednim i przekazywaniem danych tymczasowych. Dlatego nie można obecnie zagwarantować wykluczenia manipulacji, nieumyślnego wypaczania oraz wykorzystania wyłącznie aktualnych danych (np. stare wersje nadal znajdujące się w pamięci podręcznej) przez dostawcę ścieżki połączenia usługodawca-użytkownik.

Dlatego zwracamy uwagę na to uwarunkowane systemowo ograniczenie w następujący sposób: otrzymują Państwo te dane na warunkach Internetu. W związku z tym nie można zagwarantować poprawności informacji i zgodności z pierwotnymi danymi.

Zawartość naszych stron została sporządzona z najwyższą dbałością. Nie możemy jednak zagwarantować poprawności, kompletności i aktualności tych treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 6 ust. 1 niemieckiej umowy państwowej o usługach medialnych [MDStV] i § 8 ust. 1 ustawy o usługach telekomunikacyjnych [TDG] za nasze własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Usługodawcy nie są jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych przez nich informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Nie narusza to obowiązku usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy te treści.

Nasza oferta zawiera odnośniki do zewnętrznych stron osób trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy wziąć odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiada zawsze ich właściciel lub administrator. W momencie umieszczania odnośników do stron sprawdzono, czy nie doszło do naruszenia prawa. Nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem w momencie tworzenia odnośników. Stałe kontrolowanie zawartości stron, do których prowadzą odnośniki, jest jednak nieuzasadnione bez konkretnych poszlak wskazujących na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie odnośniki.

Firma MARTOR stara się stale przestrzegać praw autorskich osób trzecich lub też korzystać z dzieł własnych lub nieobjętych licencją. Treści i dzieła stworzone przez firmę MARTOR na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Wkłady osób trzecich są oznaczone jako takie. Powielanie, edycja, dystrybucja i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych. Firma MARTOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne lub za poprawność wpisów. Jeżeli na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adres e-mail), odbywa się to zawsze, o ile to możliwe, na zasadzie dobrowolności. Korzystanie z ofert i usług jest w miarę możliwości zawsze możliwe bez podawania danych osobowych. Niniejszym wnosimy wyraźny sprzeciw wobec korzystania z danych kontaktowych publikowanych w ramach wymogów informacyjnych przez osoby trzecie w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie były wyraźnie zamawiane. Administratorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie kroki prawne na wypadek nieproszonego przesyłania informacji reklamowych, przykładowo przez spam w wiadomościach e-mail.