Seçimi sil

Güvenlik Teknolojisi

 • En yüksek güvenlik (SECUMAX)

  Gizli Kesici Uç: Kesici uç açıkta değildir, insan ve malzemeye ulaşımı engellenmiştir. Böylece azami düzeyde güvenlik sağlanmış olur. Hem kesme sonucu yaralanmalardan hem de hasardan korunur.

 • Çok yüksek güvenlik (SECUPRO)

  Tam Otomatik Kesici Uç Geri Çekme: Akıllı kesme aleti: Kesici uç kesilen materyali terk ettiğinde kabzaya geri çekilir – siz bir şey yapmadan. Buna «çok yüksek güvenlik» diyoruz.

 • Yüksek güvenlik (SECUNORM)

  Otomatik Kesici Uç Geri Çekme: Daha güvenli kesmek için başparmak itici tuşta tutulur. Kesmeye başladığınız anda tuşu bırakın. Kesme işlemi tamamlandıktan sonra kesici uç kabzanın içinde kaybolur.


Ergonomi

 • Son derece ergonomik

  Bir kesme aletinin elinize olağanüstü rahat biçimde oturacak bir biçime sahip olması, onunla çok uzun süre yorulmadan çalışmanıza olanak sağlar.

 • Ergonomik

  Bir kesme aletinin elinize olağanüstü rahat biçimde oturacak bir biçime sahip olması sayesinde onunla çok uzun süre yorulmadan çalışabilirsiniz.


Bıçak ucu değişimi 


Aşınma özellikleri


Bıçak ucunun aktif hale getirilmesi

 • Kol

  Kabzanın alt tarafında bulunan ve kolayca kaydırılabilen bir tuş neredeyse hiç yorulmadan çalışmanızı sağlar.

 • 3 yönlü sürgü

  Başparmakla itilir. Sağ elini ve sol elini kullananlar için uygun. Kabzanın üst tarafında ek bir tuş bulunuyor.

 • 2 yönlü sürgülü

  Başparmakla kaydırılır. Sağ elini ve sol elini kullananlar için uygun.

 • 1 yönlü sürgülü

  Başparmakla itilir. Yalnızca bir tarafında tuş bulunur. Ürünün tipine bağlı olarak bıçak ucu tersine çevrilip bıçak sağ ve sol elini kullananlara göre ayarlanabilir.


Teknik özellikler


Bıçak ucu özellikleri


Bıçak ucunun şekli

 • Yuvarlatılmış uçlar

  Kesilme kaynaklı yaralanmalara karşı köşeleri yuvarlatılmış bıçak ucu.

 • Dikdörtgen bıçak ucu

  Dikdörtgen bıçak ucu. 2 hatta 4 yönlü kullanılabilir. Genelde kazıyıcı ya da derinliği az bıçaklar için.

 • Kanca bıçak ucu

  Kanca biçimli bıçak ucu. Sıklıkla 2 yönlü kullanılabilir. Belli malzemeler (halı) ve özel uygulamalar (örneğin bir tabakayı kesip almak) için özellikle uygundur.

 • Polistiren bıçak ucu

  Büyük kesme derinlikleri için uzun, bükülebilir bıçak ucu.

 • Trapez bıçak ucu

  Trapez biçimli, 2 şekilde kullanılabilen bıçak ucu. Her türlü kesme işlerine uygun.

 • Diğer


Yükleniyor