DLA OPTYMALNEGO ZROZUMIENIA. TERMINOLOGIA ZE SWIATA MARTOR.


Pragniemy, aby mogli Państwo bezpiecznie i efektywnie korzystać z naszych produktów. Jest to tym łatwiejsze, im lepiej rozumieją Państwo sposób działania naszych narzędzi tnących. Z tego względu stworzyliśmy dla Państwa słowniczek. Znajdą w nim Państwo wyjaśnienia do-tyczące specjalistycznej terminologii, z którą będą Państwo mieć styczność w naszych mate-riałach informacyjnych.

Automatyczne chowanie ostrza

Ostrze chowa się w rękojeści, jak tylko traci kontakt z ciętym materiałem. Warunek: wysuwacz ostrza nie jest przytrzymywany. Noże bezpieczne z automatycznym chowaniem ostrza nazywają się SECUNORM ...

DO GÓRY
Cięte materiały

Przy pomocy narzędzi tnących obrabiają Państwo cięte materiały. To, co można ciąć najlepiej, to główne materiały cięte. Mogą to być np. jedno- lub wielowarstwowe kartony, obręcze z tworzywa sztucznego lub określone rodzaje folii.

DO GÓRY
Dla osób prawo- i leworęcznych

Jeśli z noża może równie dobrze korzystać osoba praworęczna jak i leworęczna, informujemy o tym odnosząc się do kształtu noża.

DO GÓRY
Dostęp do ostrza

Dostęp do ostrza oznacza w przypadku naszych noży bezpiecznych z ukrytym ostrzem odstęp między rękojeścią i noskiem. Jest on zawsze wystarczająco wąski, tak aby palec użytkownika się nie zmieścił, lecz na tyle szeroki, aby móc ciąć określone materiały. 

DO GÓRY
Dźwignia

Przy naszych nożach z rękojeścią jak przy obcęgach ostrze jest zwalniane nie przy pomocy wysuwacza, lecz dźwigni. Aby wysunąć ostrze wystarczy nacisnąć dźwignię w dolnej części rękojeści.

DO GÓRY
Element sprężynowy z tworzywa sztucznego

Element sprężynowy z tworzywa sztucznego znajduje się w przypadku wybranych noży bezpiecznych z ukrytym ostrzem bezpośrednio przy rękojeści i wchodzi w obszar dostępu do ostrza. Funkcja: przytrzymywanie ciętego materiału na dole i doprowadzania go bez spiętrzania i załamań do ostrza.

DO GÓRY
Ergonomiczny kształt

Jeśli narzędzie tnące jest zaprojektowane tak, że wyjątkowo dobrze leży w dłoni, mówimy o jego ergonomicznym kształcie.

DO GÓRY
Głębokość cięcia

Głębokość cięcia określa, jak głęboko ostrze zanurza się w ciętym materiale.

DO GÓRY
Głowica wymiany ostrza

W przypadku wybranych noży bezpiecznych należy nacisnąć głowicę wymiany ostrza, aby rozpocząć wymianę ostrza.

DO GÓRY
Grubość

Niektóre z naszych noży do cięcia papieru i folii są tak filigranowe, że ze względu na małe wymiary nie mówimy tu „szerokości”. Zamiast tego podajemy grubość, która wynosi 2 lub 3 mm, dzięki czemu nóż idealnie nadaje się do cięcia wąskich otworów w ciasnych przestrzeniach.

DO GÓRY
Jednostronny/dwustronny szlif

W zależności od tego, czy krawędź tnąca jest naostrzona po jednej czy po obu stronach, mamy do czynienia z nożami jednostronnie lub dwustronnie szlifowanymi.

DO GÓRY
Kanał ciecia

Obszar "dostępu ostrza" oznacza obszar pomiędzy uchwytem i noskiem noża. Obszar ten sięga aż do początku ukrytej części ostrza. Kanał cięcia sięga jeszcze dalej. Przykład SECUMAX 350: Kanał ciecia oznacza cały dystans pokonywany przez materiał cięty w czasie jego kontaktu z nożem  - od "bramy wejściowej" pomiędzy uchwytem a noskiem poprzez ostrze aż do szczeliny z tworzywa sztucznego, która znajduje się w tylnej części.  Oraz Im węższy kanał, tym łatwiej wykonać cięcie.

DO GÓRY
Kategorie ostrzy

Określone grupy nadrzędne ostrzy nazywamy kategoriami ostrzy. Kategoryzacja następuje w zależności od kształtu ostrza (np. ostrza trapezowe, haczykowe itp.), obszaru zastosowania (np. ostrze do zastosowania przemysłowego) lub funkcji (np. ostrze do skrobania, ostrze do gratowania).

DO GÓRY
Kategorie produktowe

Określone grupy nadrzędne narzędzi tnących nazywamy kategoriami produktowymi. Wyróżniamy trzy rodzaje kategorii produktowych: 1. Noże bezpieczne, 2. Noże uniwersalne, 3. Noże specjalne (skalpele, noże do gratowania, skrobaki itd.).

DO GÓRY
Krawędź tnąca

Naostrzoną część ostrza nazywamy krawędzią tnącą. Jeśli mamy na myśli tylko ostry koniec, mówimy o czubku ostrza.

DO GÓRY
Łatwa i szybka wymiana ostrza

Większość naszych narzędzi tnących to noże wielokrotnego użytku. Wymiana ostrza jest łatwa i bezpieczna, aby się Państwo nie skaleczyli i aby ostrza nie ginęły podczas wymiany.

DO GÓRY
Miękka rękojeść

Miękka rękojeśćRękojeść z miękką powłoką z tworzywa sztucznego, dzięki której nie wyślizguje się ona z ręki, nazywamy miękką rękojeścią.

DO GÓRY
Nosek

Nosek posiadają tylko nasze noże bezpieczne z ukrytym ostrzem. Wraz z rękojeścią osłania on ostrze. W większości przypadków przednia część noska jest ostra, aby ułatwić wkłucie noża w materiał.

DO GÓRY
Nośnik ostrza

Aby ostrze się nie przesuwało, jest ono unieruchomione przez nośnik ostrza. Nośnik ostrza posiada jedną lub kilka wypustek dokładnie pasujących do danego ostrza.

DO GÓRY
Nóż z rękojeścią jak przy obcęgach

Aktualne przykłady: noże SECUPRO 625, SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK i SECUNORM MIZAR. Wszystkie narzędzia tnące należą do młodej rodziny innowacyjnych noży o rękojeści jak przy obcęgach. W dolnej części rękojeści posiadają one – tak jak obcęgi – niewymagającą silnego nacisku dźwignię, przy pomocy której można bardzo łatwo uwolnić ostrze.

DO GÓRY
Noże bezpieczne

Mimo, że mamy w naszym asortymencie także inne narzędzia tnące wysokiej jakości, noże bezpieczne są naszą specjalnością. Noszą one taką nazwę, gdyż są one wyposażone w niezawodną technologię bezpieczeństwa, tzn. w automatyczne lub w pełni automatyczne chowanie ostrza lub ukryte ostrze. Dzięki stosowaniu naszych noży bezpiecznych ilość skaleczeń daje się znacznie zmniejszyć.

DO GÓRY
Noże do przecinania taśmy klejącej

Niektóre z naszych narzędzi tnących są dodatkowo wyposażone w ostrze do przecinania taśmy klejącej. Przykłady: W przypadku noża SECUMA COMBI jest to zintegrowana z rękojeścią metalowa płytka, a w przypadku noża SECUMAX 150 służą do tego dwie zewnętrzne krawędzie skrobaka.

DO GÓRY
Noże jednorazowego użytku

W przypadku naszych noży jednorazowego użytku wymiana ostrza nie jest możliwa. Po użyciu można je po prostu wyrzucić do pojemnika na odpady nienadające się do dalszego przetwarzania.

DO GÓRY
Noże reklamowe

Dla wielu naszych narzędzi tnących dostępne są także warianty reklamowe. Są to narzędzia bez logo firmy MARTOR, mające wystarczająco dużo miejsca na Państwa logo lub slogan reklamowy. Dzięki temu mogą Państwo podarować swoim klientom, przyjaciołom i partnerom niezwykle praktyczny artykuł reklamowy, który będzie im długo służył. Proszę się z nami skontaktować, jeśli potrzebne są artykuły w innych kolorach lub gdy mają Państwo jeszcze inne życzenia.

DO GÓRY
Oczko

Oczko znajduje się w tylnej części rękojeści. Można przez nie na przykład przeciągnąć taśmę do zawieszenia.

DO GÓRY
Opcjonalne ostrze

Prawie wszystkie nasze noże bezpieczne można wyposażyć w zależności od potrzeb w inne ostrze. Może to być np. ostrze haczykowe (zamiast zamontowanego ostrza trapezowego), ostrze ze stali nierdzewnej lub z powłoką TiN, albo ostrze z zaokrąglonymi krawędziami lub tępymi czubkami. To tylko kilka przykładów z naszego asortymentu obejmującego ok. 200 rodzajów ostrzy.

DO GÓRY
Osłona ostrza

Osłona ostrza jest niewielką płytką leżącą na ostrzu. Razem z nośnikiem ostrza przytrzymuje ona ostrze. W przypadku wielu naszych narzędzi tnących należy podnieść osłonę ostrza, aby móc je wymienić.

DO GÓRY
Ostrza wysokiej jakości

Wszystkie ostrza firmy MARTOR są ostrzami wysokiej jakości. O różnicach między nimi informujemy dodatkowymi informacjami jak np. ostrza nierdzewne lub z powłoką TiN.

DO GÓRY
Ostrze 2-/4-krotnego użytku

Jeśli ostrze można obrócić i dzięki temu wykorzystać ponownie, mówimy o ostrzach dwukrotnego/czterokrotnego wykorzystania.

DO GÓRY
Ostrze z jedną/dwoma krawędziami tnącymi

W zależności od tego, czy ostrze posiada jedną czy dwie krawędzie tnące, mamy do czynienia z nożami z ostrzem jedno- lub dwukrawędziowym.

DO GÓRY
Powłoka z azotku tytanu

Azotek tytanu jest to związek chemiczny azotu i tytanu. Materiał ten charakteryzuje się bardzo wysoką twardością i odpornością na korozję.  Dlatego nasze ostrza z powłoką z azotku tytanu wykazują mniejsze zużycie oraz dłuższą żywotność przy zachowaniu stałej, wysokiej ostrości.

DO GÓRY
Poziom bezpieczeństwa

Wyróżniamy cztery poziomy bezpieczeństwa: podstawowy poziom bezpieczeństwa (ręczne chowanie ostrza), wysoki poziom bezpieczeństwa (automatyczne chowanie ostrza), bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa (w pełni automatyczne chowanie ostrza) i najwyższy poziom bezpieczeństwa (ukryte ostrze).

DO GÓRY
Rękojeść

Rękojeść jest główną częścią naszych narzędzi tnących. W niej znajdują się wysuwacz ostrza, dźwignia, głowica itp. W rękojeści leży tez ostrze lub mechanizm do chowania ostrza.

DO GÓRY
Rodzina produktów

Podgrupę narzędzi tnących, które łączy konkretna cecha, nazywamy rodziną produktów. Narzędzia te można znaleźć też w najróżniejszych kategoriach produktów. Przykładem są tu noże rozpoznawane przez wykrywacze metalu, noże jednorazowego użytku, reklamowe, noże z rękojeścią jak przy obcęgach itp.

DO GÓRY
Rozwiązania w zakresie cięcia

Nasze produkty, usługi i materiały informacyjne są gwarantem bezpiecznego stosowania narzędzi tnących. Oferowane przez nas rozwiązania są zawsze dostosowane do konkretnych potrzeb naszych klientów, np. do określonych czynności roboczych, otoczenia i/lub specjalnego materiału.

DO GÓRY
Sposoby cięcia

Mówiąc o sposobach cięcia mamy na myśli to, jak lub w jakim celu użytkownik wykorzystuje narzędzie tnące. Przykłady: cięcie pociągłe, cięcie pod naciskiem, cięcie z użyciem większej siły czy cięcie ząbkowane. Alternatywnie sposób cięcia może też oznaczać efekt końcowy, jak np. w przypadku wycinania okna lub odcinania górnej części kartonu.

DO GÓRY
Stopa ślizgowa

W przypadku niektórych naszych noży bezpiecznych z ukrytym ostrzem rękojeść przechodzi w stopę ślizgową. Jak wskazuje sama nazwa, dolna część stopy ślizga się wyjątkowo łatwo po podkładce do cięcia. Cięty materiał jest natomiast jednocześnie przesuwany po jej wierzchu w kierunku ostrza.

DO GÓRY
Szczelina ostrza

Szczelina ostrza znajduje się w przedniej części rękojeści. W tym miejscu ostrze wysuwa się z rękojeści lub się w niej chowa.

DO GÓRY
Technologia bezpieczeństwa

Nasze technologie bezpieczeństwa obejmują: ręczne chowanie ostrza (tylko w przypadku noży innych niż noże bezpieczne), automatyczne chowanie ostrza (SECUNORM), w pełni automatyczne chowanie ostrza (SECUPRO) oraz ostrze ukryte (SECUMAX).

DO GÓRY
Ukryte ostrze

Narzędzie tnące jest skonstruowane w ten sposób, że ostrze jest chronione przed działaniami zewnętrznymi. Rezultat: maksymalne bezpieczeństwo dla użytkownika. Noże bezpieczne z ukrytym ostrzem nazwywają się  SECUMAX …

DO GÓRY
W pełni automatyczne chowanie ostrza

Ostrze chowa się w rękojeści, jak tylko traci kontakt z materiałem ciętym – nawet wtedy, gdy przytrzymywany jest wysuwacz ostrza (lub dźwignia). Noże bezpieczne z w pełni automatycznym chowaniem ostrza nazywają się SECUPRO …

DO GÓRY
Wkład z tworzywa sztucznego

Przykład nóż SECUNORM HANDY: Cały element wewnętrzny narzędzia tnącego, który trzeba wyciągnąć w celu wymiany ostrza, nazywamy wkładem z tworzywa sztucznego.

DO GÓRY
Wygoda w użyciu

Praktyczne właściwości narzędzia tnącego, jak np. jego ergonomiczny kształt lub łatwa i bezpieczna wymiana ostrza, zwiększają wygodę użycia.

DO GÓRY
Wysuwacz ostrza

Większość naszych noży bezpiecznych jest wyposażonych w automatyczne lub w pełni automatyczne chowanie ostrza posiada wysuwacz. Przesuwając go do przodu, zwalniasz ostrze.

DO GÓRY
Zabezpieczenie

Pojistka brání tomu, aby se čepel vysunula z rukojeti, aniž byste si to přáli. Odjištění se provádí zpravidla pomocí stejného ovládacího prvku.

DO GÓRY
Zabezpieczenie 3 w 1

Przykład nóż SECUNORM MIZAR: Ten nóż z rękojeścią jak przy obcęgach posiada wyjątkowe zabezpieczenie 3 w 1. Przy jego pomocy można nie tylko zablokować i odblokować ostrze, lecz także rozpocząć bezpieczną wymianę ostrza.

DO GÓRY
Zamocowane ostrze

Ostrze, z którym w normalnym przypadku dostarczane są narzędzia tnące, jest ostrzem zamontowanym.

DO GÓRY
3 w 1- głowica ostrza

Przykład nóż SECUMAX 150: Posiada on oddzielną głowicę ostrza nadającą się do trzech różnych zastosowań: cięcia, skrobania i nacinania. 

DO GÓRY
+49 212 73870-0