DLA OPTYMALNEGO ZROZUMIENIA. TERMINOLOGIA ZE SWIATA MARTOR.


Pragniemy, aby mogli Państwo bezpiecznie i efektywnie korzystać z naszych produktów. Jest to tym łatwiejsze, im lepiej rozumieją Państwo sposób działania naszych narzędzi tnących. Z tego względu stworzyliśmy dla Państwa słowniczek. Znajdą w nim Państwo wyjaśnienia do-tyczące specjalistycznej terminologii, z którą będą Państwo mieć styczność w naszych mate-riałach informacyjnych.

Automatyczne chowanie ostrza

Ostrze chowa się w rękojeści, jak tylko traci kontakt z ciętym materiałem. Warunek: wysuwacz ostrza nie jest przytrzymywany. Noże bezpieczne z automatycznym chowaniem ostrza nazywają się SECUNORM ...

DO GÓRY
Cięte materiały

Narzędzie tnące służy do obróbki ciętego materiału. Materiały, które można przy jego pomocy szczególnie dobrze ciąć, nazywane są „głównymi materiałami ciętymi”. „Dodatkowymi materiałami ciętymi” nazywane są materiały, które również umożliwiają cięcie przy użyciu narzędzia, nawet jeżeli nóż MARTOR nie został specjalnie do nich skonstruowany.

DO GÓRY
Dla osób prawo- i leworęcznych

Jeśli z noża może równie dobrze korzystać osoba praworęczna jak i leworęczna, informujemy o tym odnosząc się do kształtu noża.

DO GÓRY
Dostęp do ostrza

Dostęp do ostrza oznacza w przypadku naszych noży bezpiecznych z ukrytym ostrzem odstęp między rękojeścią i noskiem. Jest on zawsze wystarczająco wąski, tak aby palec użytkownika się nie zmieścił, lecz na tyle szeroki, aby móc ciąć określone materiały. 

DO GÓRY
Dźwignia

Przy naszych nożach z rękojeścią jak przy obcęgach ostrze jest zwalniane nie przy pomocy wysuwacza, lecz dźwigni. Aby wysunąć ostrze wystarczy nacisnąć dźwignię w dolnej części rękojeści.

DO GÓRY
Ergonomiczny kształt

Jeśli narzędzie tnące jest zaprojektowane tak, że wyjątkowo dobrze leży w dłoni, mówimy o jego ergonomicznym kształcie.

DO GÓRY
Głębokość cięcia

Głębokość cięcia określa, jak głęboko ostrze zanurza się w ciętym materiale.

DO GÓRY
Głowica wymiany ostrza

W przypadku niektórych noży bezpiecznych można nacisnąć głowicę wymiany ostrza, aby rozpocząć wymianę.

DO GÓRY
Grubość

Niektóre z naszych noży do cięcia papieru i folii są tak niewielkie, że wymiary nie są nazywane „szerokością”. Zamiast tego podajemy grubość ściany rękojeści wynoszącą np. 2 lub 3 mm, dopasowaną do cięcia w wąskich szczelinach i ciasnych przestrzeniach.

DO GÓRY
Jednostronny/dwustronny szlif

W zależności od tego, czy krawędź tnąca jest naostrzona po jednej czy po obu stronach, mamy do czynienia z nożami jednostronnie lub dwustronnie szlifowanymi.

DO GÓRY
Kanał ciecia

Obszar "dostępu ostrza" oznacza obszar pomiędzy uchwytem i noskiem noża. Obszar ten sięga aż do początku ukrytej części ostrza. Kanał cięcia sięga jeszcze dalej. Przykład SECUMAX 350: Kanał ciecia oznacza cały dystans pokonywany przez materiał cięty w czasie jego kontaktu z nożem  - od "bramy wejściowej" pomiędzy uchwytem a noskiem poprzez ostrze aż do szczeliny z tworzywa sztucznego, która znajduje się w tylnej części.  Oraz Im węższy kanał, tym łatwiej wykonać cięcie.

DO GÓRY
Kategorie ostrzy

Określone grupy nadrzędne ostrzy nazywamy kategoriami ostrzy. Kategoryzacja następuje w zależności od kształtu ostrza (np. ostrza trapezowe, haczykowe itp.), obszaru zastosowania (np. ostrze do zastosowania przemysłowego) lub funkcji (np. ostrze do skrobania, ostrze do gratowania).

DO GÓRY
Kategorie produktowe

Określone grupy nadrzędne narzędzi tnących nazywamy kategoriami produktowymi. Wyróżniamy trzy rodzaje kategorii produktowych: 1. Noże bezpieczne, 2. Noże uniwersalne, 3. Noże specjalne (skalpele, noże do gratowania, skrobaki itd.).

DO GÓRY
Krawędź tnąca

Naostrzoną część ostrza nazywamy krawędzią tnącą. Jeżeli natomiast chodzi tylko o zewnętrzny koniec krawędzi tnącej, nazywa się on czubkiem ostrza.

DO GÓRY
Miękka rękojeść

Rękojeść z miękką powłoką z tworzywa sztucznego, dzięki której nie wyślizguje się ona z ręki, nazywamy miękką rękojeścią.

DO GÓRY
Nosek

Nasadki dostępne są tylko w naszych nożach bezpiecznych z ukrytym ostrzem. Razem z rękojeścią niezawodnie chroni ona ostrze. Nasadka jest z reguły odpowiednio ostra, aby ułatwić wbicie w cięty materiał — ale jednocześnie zaokrąglona tak, że nie można się o nią skaleczyć.

DO GÓRY
Nośnik ostrza

Ostrze jest umieszczone na wsporniku. Tam jest utrzymywane dokładnie równo za pomocą jednej lub kilku krzywek. Niektóre wsporniki mają ponadto mały magnes służący do dodatkowego zabezpieczania ostrza podczas wymiany.

DO GÓRY
Nóż z rękojeścią jak przy obcęgach

Aktualne przykłady: noże SECUPRO 625, SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK i SECUNORM MIZAR. Wszystkie narzędzia tnące należą do młodej rodziny innowacyjnych noży o rękojeści jak przy obcęgach. W dolnej części rękojeści posiadają one – tak jak obcęgi – niewymagającą silnego nacisku dźwignię, przy pomocy której można bardzo łatwo uwolnić ostrze.

DO GÓRY
Noże bezpieczne

Mimo, że mamy w naszym asortymencie także inne narzędzia tnące wysokiej jakości, noże bezpieczne są naszą specjalnością. Noszą one taką nazwę, gdyż są one wyposażone w niezawodną technologię bezpieczeństwa, tzn. w automatyczne lub w pełni automatyczne chowanie ostrza lub ukryte ostrze. Dzięki stosowaniu naszych noży bezpiecznych ilość skaleczeń daje się znacznie zmniejszyć.

DO GÓRY
Noże do przecinania taśmy klejącej

Niektóre z naszych narzędzi tnących mają dodatkowo ostrze do taśmy klejącej. Przykład: SECUMAX 320. Jest to odwracana płytka metalowa o dwóch głębokościach nacinania.

DO GÓRY
Noże jednorazowego użytku

W przypadku naszych noży jednorazowego użytku wymiana ostrza nie jest możliwa. Po użyciu można je po prostu wyrzucić do pojemnika na odpady nienadające się do dalszego przetwarzania.

DO GÓRY
Noże reklamowe

Dla wielu naszych narzędzi tnących dostępne są także warianty reklamowe. Są to narzędzia bez logo firmy MARTOR, mające wystarczająco dużo miejsca na Państwa logo lub slogan reklamowy. Dzięki temu mogą Państwo podarować swoim klientom, przyjaciołom i partnerom niezwykle praktyczny artykuł reklamowy, który będzie im długo służył.

DO GÓRY
Oczko

Oczko znajduje się w tylnej części rękojeści. Za pomocą oczka można zawiesić narzędzie tnące w bezpiecznym miejscu. Można również przeciągnąć tasiemkę i zamocować nóż MARTOR w ten sposób.

DO GÓRY
Opcjonalne ostrze

Prawie wszystkie nasze noże bezpieczne można wyposażyć w zależności od potrzeb w inne ostrze MARTOR. Może to być np. ostrze haczykowe (zamiast zamontowanego ostrza trapezowego), ostrze ze stali nierdzewnej lub z powłoką TiN, albo ostrze z zaokrąglonymi krawędziami lub tępymi czubkami. To tylko kilka przykładów z naszego asortymentu obejmującego ok. 160 rodzajów ostrzy.

DO GÓRY
Osłona ostrza

Osłona ostrza jest niewielką płytką leżącą na ostrzu. Razem z nośnikiem ostrza przytrzymuje ona ostrze. W przypadku wielu naszych narzędzi tnących należy podnieść osłonę ostrza, aby móc je wymienić.

DO GÓRY
Ostrza wysokiej jakości

Wszystkie ostrza firmy MARTOR są ostrzami wysokiej jakości. O różnicach między nimi informujemy dodatkowymi informacjami jak np. ostrza nierdzewne lub z powłoką TiN.

DO GÓRY
Ostrze 2-/4-krotnego użytku

Jeśli ostrze można obrócić i dzięki temu wykorzystać ponownie, mówimy o ostrzach dwukrotnego/czterokrotnego wykorzystania.

DO GÓRY
Powłoka z azotku tytanu

Azotek tytanu jest to związek chemiczny azotu i tytanu.  Materiał ten charakteryzuje się bardzo wysoką twardością i odpornością na korozję.  Dlatego nasze ostrza z powłoką z azotku tytanu wykazują mniejsze zużycie oraz dłuższą żywotność przy zachowaniu stałej, wysokiej ostrości.

DO GÓRY
Poziom bezpieczeństwa

Wyróżniamy cztery poziomy bezpieczeństwa: opcjonalne bezpieczeństwo (wycofanie ostrza i blokada), wysoki poziom bezpieczeństwa (automatyczne chowanie ostrza), bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa (w pełni automatyczne chowanie ostrza) i najwyższy poziom bezpieczeństwa (ukryte ostrze).

DO GÓRY
Rękojeść

Rękojeść jest główną częścią naszych narzędzi tnących. W niej znajdują się wysuwacz ostrza, dźwignia, głowica itp. W rękojeści leży tez ostrze lub mechanizm do chowania ostrza.

DO GÓRY
Rodzina produktów

Podgrupę narzędzi tnących, które łączy konkretna cecha, nazywamy rodziną produktów. Narzędzia te można znaleźć też w najróżniejszych kategoriach produktów. Przykładem są tu noże rozpoznawane przez wykrywacze metalu, noże jednorazowego użytku, reklamowe, noże z rękojeścią jak przy obcęgach itp.

DO GÓRY
Rozwiązania w zakresie cięcia

Nasze produkty, usługi i materiały informacyjne są gwarantem bezpiecznego stosowania narzędzi tnących. Oferowane przez nas rozwiązania są zawsze dostosowane do konkretnych potrzeb naszych klientów, np. do określonych czynności roboczych, otoczenia i/lub specjalnego materiału.

DO GÓRY
SECUBASE

SECUBASE to nazwa naszej grupy produktów dla wszystkich narzędzi tnących, które oferują opcjonalne bezpieczeństwo. Noże bezpieczne SECUBASE posiadają z reguły opcje chowania ostrza oraz ostrza stałego, pomiędzy którymi użytkownik może wybierać.

DO GÓRY
SECUMAX

SECUMAX to nazwa grupy naszych produktów dla wszystkich narzędzi tnących zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa w pracy. Noże bezpieczne SECUMAX mają z reguły ukryte ostrze, które nie zbliża się zbyt blisko do użytkownika ani do zapakowanego towaru.

DO GÓRY
SECUNORM

SECUNORM to nazwa grupy naszych produktów dla wszystkich narzędzi tnących zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa w pracy. Noże bezpieczne SECUNORM mają z reguły automatyczne chowanie ostrza, co chroni przed skaleczeniami.

DO GÓRY
SECUPRO

SECUPRO to nazwa grupy naszych produktów dla wszystkich narzędzi tnących zapewniających bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa w pracy. Noże bezpieczne SECUPRO mają z reguły całkowicie automatyczne chowanie ostrza, co chroni przed skaleczeniami.

DO GÓRY
Sposoby cięcia

Mówiąc o sposobach cięcia mamy na myśli to, jak lub w jakim celu użytkownik wykorzystuje narzędzie tnące. Przykłady: cięcie pociągłe, cięcie pod naciskiem, cięcie z użyciem większej siły czy cięcie ząbkowane. Alternatywnie sposób cięcia może też oznaczać efekt końcowy, jak np. w przypadku wycinania okna lub odcinania górnej części kartonu.

DO GÓRY
Sprężyna

W niektórych modelach bezpiecznych noży sprężyna jest przymocowana bezpośrednio do uchwytu w obszarze dostępu do ostrzy. Jej zadaniem jest przytrzymanie materiału tnącego i poprowadzenie go bez zakleszczania i pod optymalnym kątem do ostrza.

DO GÓRY
Stopa ślizgowa

W przypadku niektórych naszych noży bezpiecznych z ukrytym ostrzem rękojeść przechodzi w stopę ślizgową. Jak wskazuje sama nazwa, dolna część stopy ślizga się wyjątkowo łatwo po podkładce do cięcia. Cięty materiał jest natomiast jednocześnie przesuwany po jej wierzchu w kierunku ostrza.

DO GÓRY
Szczelina ostrza

Szczelina ostrza znajduje się w przedniej części rękojeści. W tym miejscu ostrze wysuwa się z rękojeści lub się w niej chowa.

DO GÓRY
Technologia bezpieczeństwa

Nasze techniki bezpieczne mają następujące nazwy: ręczne chowanie ostrza (tylko w przypadku noży innych niż bezpieczne), automatyczne chowanie ostrza (SECUNORM), całkowicie automatyczne chowanie ostrza (SECUPRO), ukryte ostrze (SECUMAX) oraz opcjonalne bezpieczeństwo (SECUBASE).

DO GÓRY
Uchwyt ostrza

Aby zapewnić ciągłe zamknięcie siłowe, ostrze jest mocowane przez uchwyt. Uchwyt ostrza składa się z reguły z elementu górnego (osłona ostrza) i dolnego (wspornik ostrza).

DO GÓRY
Ukryte ostrze

Narzędzie tnące jest skonstruowane w sposób zasłaniający ostrze do zewnątrz. Skutek:  wysoki poziom zabezpieczenia przed skaleczeniami i uszkodzeniami towarów. Noże bezpieczne z ukrytym ostrzem nazywają się SECUMAX...

DO GÓRY
W pełni automatyczne chowanie ostrza

Ostrze chowa się w rękojeści, jak tylko traci kontakt z materiałem ciętym – nawet wtedy, gdy przytrzymywany jest wysuwacz ostrza (lub dźwignia). Noże bezpieczne z w pełni automatycznym chowaniem ostrza nazywają się SECUPRO …

DO GÓRY
Wkład z tworzywa sztucznego

Przykład nóż SECUNORM HANDY: Cały element wewnętrzny narzędzia tnącego, który trzeba wyciągnąć w celu wymiany ostrza, nazywamy wkładem z tworzywa sztucznego.

DO GÓRY
Wygoda w użyciu

Praktyczne właściwości narzędzia tnącego, jak np. jego ergonomiczny kształt lub łatwa i bezpieczna wymiana ostrza, zwiększają wygodę użycia.

DO GÓRY
Wykrywalny przez wykrywacze metalu

Rodzinę noży MDP zaprojektowaliśmy specjalnie dla „wrażliwych” branż, takich jak branża spożywcza i farmaceutyczna. Skrótowiec MDP oznacza „metal detectable plastic”. Noże MARTOR z tego specjalnego wysokiej jakości tworzywa sztucznego mogą być wykrywane przez detektory zakładowe i oddzielane, jeżeli przypadkowo dostaną się do procesu produkcyjnego. W ten sposób można skutecznie zapobiegać zakłóceniom i zanieczyszczeniom nawet z powodu najmniejszych cząstek tworzywa sztucznego.

DO GÓRY
Wymiana ostrza

Większość naszych narzędzi tnących to noże do wielokrotnego użytku. Wymiana ostrza jest jak najbardziej prosta, bezpieczna i wygodna. Dzięki temu można uniknąć obrażeń ciała. Poza tym ostrza nie gubią się podczas wymiany.

DO GÓRY
Wysuwacz ostrza

Większość naszych noży bezpiecznych z automatycznym lub całkowicie automatycznym chowaniem ostrza jest wyposażona w wysuwacz. Po dociśnięciu wysuwacza do przodu ostrze ustawia się w pozycji cięcia.

DO GÓRY
Zabezpieczenie

Zabezpieczenie zapobiega niepożądanemu wysunięciu się ostrza z rękojeści. Odbezpieczenia dokonuje się przeważnie korzystając z tego samego elementu.

DO GÓRY
Zabezpieczenie 3 w 1

Przykład nóż SECUNORM MIZAR: Ten nóż z rękojeścią jak przy obcęgach posiada wyjątkowe zabezpieczenie 3 w 1. Przy jego pomocy można nie tylko zablokować i odblokować ostrze, lecz także rozpocząć bezpieczną wymianę ostrza.

DO GÓRY
Zamocowane ostrze

Narzędzie tnące jest normalnie dostarczane z zamontowanym ostrzem. Można jednak montować również inne ostrza. Nazywamy je ostrzami opcjonalnymi.

DO GÓRY
3 w 1- głowica ostrza

Przykład nóż SECUMAX 150: Posiada on oddzielną głowicę ostrza nadającą się do trzech różnych zastosowań: cięcia, skrobania i nacinania. 

DO GÓRY