OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Z tego względu należące do Państwa dane osobowe przetwarzamy zawsze zgodnie z przepisami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. Wyznaczyliśmy profesjonalnego i skutecznego zewnętrznego inspektora ochrony danych. Zadania zewnętrznego inspektora ochrony danych pełni na nasze zlecenie firma UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG.

Poniżej przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Z naszej oferty online mogą Państwo korzystać zasadniczo również bez ujawniania swojej tożsamości. Jeśli na stronie internetowej, np. w ramach formularzy kontaktowych lub logowania/rejestracji, poprosimy o Państwa dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail), ich podawanie jest dobrowolne. Informacje te są przez nas wykorzystywane na cele marketingowe (np. wysyłka materiałów/informacji na żądanie klienta).

W razie ewentualnych pytań mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej. W celu odpowiedniego zaklasyfikowania Państwa zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi potrzebne nam są dane oznaczone jako obowiązkowe. Pozostałe dane są dobrowolne. Przetwarzanie danych na cele nawiązania kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

Dane osobowe zgromadzone przez nas w celu korzystania z formularza kontaktowego zostaną usunięte po zakończeniu obsługi Państwa zapytania oraz po upływie terminów przechowywania przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i handlowego.

Raz udzieloną zgodę – na przykład na otrzymywanie od naszej firmy ciekawych informacji — mogą Państwo wycofać w dowolnej chwili bez podawania przyczyny ze skutkiem na przyszłość. W tym celu można wykorzystać powyższy formularz kontaktowy lub sposoby wskazane w newsletterze.

Pliki cookie
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to zapisywane na Państwa komputerze pliki tekstowe, które umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej i automatyczne rozpoznawanie Państwa przy kolejnej wizycie. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki. Może to jednak uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej.

Protokołowanie
Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej sporządzane i przetwarzane są protokoły w celach statystycznych, przy czym każdy użytkownik pozostaje anonimowy.

»      strona odniesienia (strona, przez którą dotarli Państwo na naszą stronę internetową)

»      wyszukiwane terminy (w przypadku wyszukiwarki w charakterze strony odniesienia)

»      w celu określenia kraju pochodzenia i operatora sprawdzany jest adres IP

»      przeglądarka, system operacyjny, zainstalowane wtyczki i rozdzielczość ekranu

»      czas pobytu na naszej stronie

Powyższe dane są przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO w następujących celach:

»      możliwość sprawnego nawiązania połączenia ze stroną internetową,

»      zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,

»      ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu (okres przechowywania istotnych danych: 7 dni) oraz

»      inne cele administracyjne.

Zastrzegamy sobie prawo do późniejszej kontroli tych danych w razie uzyskania konkretnych dowodów na korzystanie z naszej strony internetowej niezgodnie z przepisami prawa. Powyższe dane zostaną niezwłocznie usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do osiągnięcia powyższego celu, najpóźniej jednak po upływie 24 miesięcy.

Przekazywanie danych
Co do zasady bez Państwa wyraźnej zgody nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim w celach komercyjnych lub niekomercyjnych. Państwa dane osobowe są przez nas przekazywane stronom trzecim wyłącznie wówczas, gdy jest to prawnie dopuszczalne [np. na podstawie artykułu 6 RODO] i/lub niezbędne. Przewidziane w przepisach prawa przetwarzanie danych osobowych zlecamy częściowo usługodawcom; na przykład usługi hostingu naszej strony internetowej świadczy firma Netigo GmbH Düsseldorf, która zajmuje się również obsługą naszej strony internetowej. Jednakże pełną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych ponosi nasza firma.

Nasze świadczenia są wykonywane regionalnie w zależności od siedziby podmiotu przesyłającego zapytanie lub przez naszych lokalnych dystrybutorów. W związku z tym przekazujemy właściwemu dystrybutorowi dane niezbędne do obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy. W zależności od siedziby podmiotu przesyłającego zapytanie dane mogą być przesyłane również za granicę (w tym do Stanów Zjednoczonych i innych krajów spoza UE/EOG).

Odpowiedzialność za zawartość strony internetowej
Zawartość niniejszej strony internetowej została sporządzona z najwyższą starannością. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność treści. Zgodnie z przepisami ogólnymi jako usługodawca odpowiadamy za własne treści zamieszczane na tej stronie internetowej.

Odpowiedzialność za odnośniki (treści oferentów zewnętrznych)
Od treści własnych należy odróżnić odnośniki (linki) do treści publikowanych przez innych oferentów. Nie mamy wpływu na ich zawartość; za zawartość stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiada zawsze dany oferent lub administrator danej strony internetowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Informujemy Państwa niniejszym, że zgodnie z artykułem 15 i nast. RODO na zdefiniowanych tam warunkach przysługuje Państwu względem nas prawo do uzyskania informacji o odnośnych danych osobowych, do ich sprostowania lub usunięcia, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo do ich przeniesienia. Zgodnie z artykułem 77 RODO mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza to rozporządzenie. Ponadto, jeśli przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (zgoda), mają Państwo prawo do wycofania zgody w każdej chwili, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o zgodę, które odbywało się do momentu wycofania zgody.

Zmiany polityki ochrony danych osobowych
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych w celu dostosowywania jej do obowiązujących wymagań prawnych lub do zmian naszych świadczeń, np. w przypadku wprowadzenia nowej usługi. Przy ponownej wizycie na stronie będzie wówczas obowiązywać nowe oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Pytania
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych można przesyłać bezpośrednio do inspektora ochrony danych, który pozostaje do Państwa dyspozycji wraz ze swoim zespołem na wypadek ewentualnych zapytań, wniosków lub skarg.

Kontakt z inspektorem ochrony danych
Dr. Jörn Voßbein
Externer Datenschutzbeauftragter
Otto-Hausmann-Ring 113
42115 Wuppertal
Niemcy
https://www.uimc.de
T +49 202 946 7726 200
F +49 202 946 7726 9200
E-mail: datenschutz.martor@uimc.de

Google Maps
Aby ułatwić Państwu dojazd, zalecamy korzystanie z Google Maps w celu wyświetlania map i wyznaczenia trasy dojazdu. Operatorem Google Maps jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Strony te zostaną odpowiednio oznaczone.

Korzystając z tej usługi, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zgromadzonych w tym procesie oraz wprowadzonych przez Państwa danych przez Google. Warunki korzystania z Google Maps są dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/pl_PL/help/terms_maps.html [strona zewnętrzna].

Analiza internetowa za pomocą Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia stronie internetowej przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (łącznie z jego skróconym adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli będzie do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania danych przez Google Analytics, instalując w przeglądarce dodatek. W tym celu należy kliknąć w poniższy odnośnik, który przekieruje Państwa na stronę Google: tools.google.com/dlpage/gaoptout [strona zewnętrzna].

LinkedIn
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci społecznościowej LinkedIn. Operatorem LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Przy każdym wyświetleniu jednej z naszych stron zawierającej funkcje LinkedIn nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostaje poinformowany, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową z Państwa adresem IP. Po kliknięciu przycisku „Poleć” w serwisie LinkedIn i zalogowaniu się na koncie LinkedIn serwis LinkedIn może przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa i Państwa konta użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn. Więcej informacji można znaleźć w Polityce ochrony prywatności LinkedIn od adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy [strona zewnętrzna]

XING
Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Przy każdym wyświetleniu jednej z naszych stron zawierającej funkcje XING nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. Według naszej wiedzy nie dochodzi przy tym do zapisywania danych osobowych. W szczególności nie są zapisywane żadne adresy IP ani nie jest analizowane zachowanie użytkownika. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz przycisku XING Share można znaleźć w oświadczeniu XING o ochronie danych na stronie: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection [strona zewnętrzna]

YouTube
Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek strony YouTube obsługiwanych przez Google. Operatorem tych stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone. Przy odwiedzaniu przez Państwa jednej z naszych stron zawierających wtyczkę YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie przy tym poinformowany, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, pozwala to powiązać serwisowi YouTube Państwa zachowanie podczas przeglądania internetu bezpośrednio z Państwa osobistym profilem. Można temu zapobiec przez wylogowanie się z konta YouTube. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych YouTube pod adresem:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl [strona zewnętrzna]

Twitter
Na naszej stronie korzystamy z funkcji serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez firmę Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. Poprzez korzystanie z Twittera oraz z funkcji „Podaj dalej” odwiedzane przez Państwa strony internetowe są łączone z Państwa kontem Twitter, a odnośna informacja jest przekazywana innym użytkownikom. Dane przekazywane są przy tym również serwisowi Twitter. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Twitter. Więcej informacji na ten temat znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych serwisu Twitter na stronie http://twitter.com/privacy [strona zewnętrzna]. Ustawienia dotyczące danych osobowych można zmienić w ustawieniach konta Twitter pod adresem: http://twitter.com/account/settings [strona zewnętrzna].

Google+
Nasza strona internetowa korzysta z funkcji Google+. Oferentem tej usługi jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Za pomocą przycisków Google+ można udostępniać informacje na cały świat. Za pomocą przycisków Google+ otrzymują Państwo oraz inni użytkownicy spersonalizowane treści od Google i od naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informacje o treściach, które zostały przez Państwa ocenione na +1, jak i informacje o stronach, które były przez Państwa odwiedzane po kliknięciu przycisku +1. Państwa +1 będą wyświetlane jako rekomendacje wraz z Państwa loginem i zdjęciem profilowym w usługach Google, w wynikach wyszukiwania albo w Państwa profilu, lub w innych miejscach stron bądź ogłoszeń internetowych. Google zapisuje informacje o Państwa aktywności +1 w celu podniesienia jakości usług Google dla Państwa i innych użytkowników. Aby korzystać z przycisku Google +1, konieczne jest założenie widocznego na całym świecie publicznego profilu Google, które musi zawierać co najmniej nazwę użytkownika wybraną dla danego profilu. Podana nazwa użytkownika będzie wykorzystywana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach powyższa nazwa użytkownika może zastąpić inną, która była już używana w celu publikowania treści poprzez Państwa profil Google. Państwa profil Google może zostać wyświetlony użytkownikom, którzy znają Państwa adres mailowy lub mają inne informacje umożliwiające Państwa identyfikację. Oprócz wyżej wymienionych celów podane przez Państwa informacje będą przetwarzane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Nie wyklucza się publikowania przez Google statystyk dotyczących aktywności użytkowników +1 bądź przekazywania ich użytkownikom oraz takim partnerom biznesowym jak wydawcy, osoby zamieszczające ogłoszenia lub powiązane strony internetowe.

Facebook (przycisk „Lubię to”)
Na naszej stronie internetowej wyświetlają się wtyczki (tzw. przyciski „Lubię to”) serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone). Podczas wyświetlania danej podstronę naszej strony internetowej Facebook otrzymuje informacje, którą z naszych stron internetowych odwiedzili Państwo z danego adresu IP. Jeśli są Państwo zalogowani na portalu Facebook, zostanie to przyporządkowane do Państwa osobistego profilu użytkownika na Facebooku. Podczas korzystania z funkcji wtyczki (np. kliknięcia przycisku „Lubię to”, zamieszczenia komentarza) również te działania zostaną przyporządkowane do Państwa profilu w serwisie Facebook. Można temu zapobiec, wylogowując się z Facebooka przed skorzystaniem z wtyczki.