TAK JASNO, JAK TO MOŻLIWE: NASZ NOWY SYSTEM NAZW PRODUKTOW.

Co ma w sobie szczególnego nowy system nazw produktów? Innowacja kryje się w określeniu „system”. Po raz pierwszy podzieliliśmy nasze noże bezpieczne na trzy grupy według kryterium mającego dla Państwa ogromne, jeśli nie największe, znaczenie: zastosowaną technologię i osiągnięty w ten sposób poziom bezpieczeństwa. Również nasze noże uniwersalne i noże specjalne noszą teraz w pierwszym miejscu nazwę grupy produktów, która natychmiast informuje, o jaki rodzaj narzędzia tnącego chodzi.

Przykład nowego noża bezpiecznego:

SECUMAX

Nazwa grupy produktów składa się z przedrostka SECU (= bezpieczny) i sylaby końcowej. Razem oznaczają one poziom bezpieczeństwa.

MAX

ukryte ostrze
najwyższy poziom bezpieczeństwa

PRO

w pełnie automatyczne chowanie ostrza
bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa

NORM

automatyczne chowanie ostrza
wysoki poziom bezpieczeństwa

100

Oznaczenie produktu określa dany produkt z grupy narzędzi. Pierwsza cyfra oznacza klasę produktu:

1/2 = Basic
3/4 = Comfort
5/6 = Premium

Druga i trzecia cyfra charakteryzuje produkt.

Tutaj: Im wyższa liczba 3-cyfrowa, tym lepsze wyposażenie i tym samym bardziej długotrwałe narzędzie tnące.

MDP

Adnotacja: W razie potrzeby mogą być dodane kolejne informacje istotne dla produktu, jak np. MDP (z tworzywa sztucznego wykrywanego przez detektory metalu) lub SOS (do celów pierwszej pomocy).

SECUMAX 150

SECUMAX 350

SECUNORM 175

Przykłady

NASZE NOWE NOŻE BEZPIECZNE

Naszymi nowymi produktami wkraczamy na nowe tereny. Przykładem są tu noże typu SECUMAX 150 i 350. W ich przypadku po nazwie grupy produktów znajduje się trzycyfrowa liczba, mająca specjalne znaczenie. Ogólnie można powiedzieć, że im wyższa liczba, tym lepiej wyposażony i bardziej żywotny jest dany produkt. Wyróżniamy tu trzy kategorie produktów: Basic, Comfort i Premium. Podział ten obowiązuje również nasze noże uniwersalne i noże specjalne.


MARTego

SECUPRO MARTEGO

MIZAR

SECUNORM MIZAR

Easysafe

SECUMAX EASYSAFE

Przykłady

NASZE OBOWIĄZUJĄCE NOŻE BEZPIECZNE

Niech się Państwo nie martwią! W przyszłości nie będą Państwo musieli zrezygnować ze znanych Państwu nazw produktów. MARTEGO zawsze pozostanie MARTEGO, MIZAR pozostanie MIZAR, a EASYSAFE nadal będzie nosiło nazwę EASYSAFE. Jednak przed nazwami tymi podajemy teraz nazwę grupy produktów, aby ułatwić Państwu orientację. Jakość i ostrość naszych narzędzi tnących pozostanie tak dobra, jak dotychczas, lecz teraz łatwiej będzie Państwu rozpoznać Państwu kategorie produktów


ARGENTAX

Noże uniwersalne

TRIMMEX

Noże do gratowania

SCRAPEX

Skrobaki

GRAFIX

Skalpele

NASZE NOŻE UNIWERSALNE I NOŻE SPECJALNE

Również tutaj chcielibyśmy Państwu wskazać wygodniejszą drogę przez nasz szeroki asortyment produktów: Nasze klasyczne noże uniwersalne, czy to z rękojeścią stałą lub wycofywaną, będzie można rozpoznać w przyszłości po części nazwy ARGENTAX. Wszystkie narzędzia tnące, które nadają się przede wszystkim do gratowania, noszą teraz nazwę TRIMMEX. Nazwa naszych skrobaków jest poprzedzona określeniem SCRAPEX, a nasze skalpele GRAFIX. Podobnie jak w przypadku noży bezpiecznych tutaj obowiązują podobne zasady: W przypadku nowych produktów w przyszłości wystąpi trzycyfrowa liczba, w przypadku produktów istniejących "stara nazwa". Wszystko to są zmiany, których z pewnością chcecie się Państwo nauczyć, które pod koniec będą mogły poprowadzić Państwa podczas wybierania rozwiązania dostosowanego do potrzeb.