BEZPIECZNE CIĘCIE. PRZY UŻYCIU NOŻY BEZPIECZNYCH OD FIRMY MARTOR.

Cięcie bez ryzyka? Sprzeczność sama w sobie. Chęć rozwiązania tej sprzeczności była naszą motywacją przez ostatnie lata i dziesięciolecia.

W 1976 r. wprowadziliśmy na rynek nóż PROFI będący pierwszym przetestowanym przez jednostkę certyfikującą TÜV nożem bezpiecznym. I tak po automatycznym wprowadziliśmy w pełni automatycznie chowanie ostrza. Także w tej kwestii firma MARTOR była pionierem. Ofertę naszych produktów idealnie uzupełniają dzisiaj narzędzia tnące z ukrytym ostrzem o najwyższym poziomie bezpieczeństwa.

Naszymi nożami bezpiecznymi z certyfikatem GS wyznaczyliśmy normy, które kształtują standardy w zakresie BHP. Nasze przetestowane przez TÜV noże bezpieczne wyznaczają standardy, na których opierają się wytyczne BHP. Liczne patenty potwierdzają innowacyjność naszych produktów. Jednak bezpieczeństwa nigdy nam nie jest za dużo. W oparciu o nasze cztery technologie bezpieczeństwa opracowujemy wraz z Państwem stale nowe koncepcje optymalnych rozwiązań narzędzi tnących. Zalicza się do nich także możliwie prosta i bezpieczna wymiana ostrza.

Poza tym skupiamy się coraz intensywniej na kwestii przyjazności produktów dla użytkownika. Przede wszystkim nasze nowe produkty pełnią w tym zakresie rolę ambasadorów, np. dzięki jeszcze lepszej ergonomii i nowej, nowoczesnej konstrukcji.

Dalsze informacje na temat „Dlaczego nóż bezpieczny?" można znaleźć tutaj (pdf).