VOOR EEN OPTIMAAL BEGRIP. DE GANGBARE UITDRUKKINGEN.


We willen dat u onze producten veilig en efficiënt gebruikt. Dit is des te gemakkelijker wanneer u ons en onze snijgereedschappen beter begrijpt. Daarom hebben we een woordenlijst voor u opgesteld. Daarin vindt u de technische termen duidelijk uitgelegd die wij altijd gebruiken.

Automatic blade retraction

Het mesje trekt zich in de houder terug zodra het uit het snijmateriaal komt. Voorwaarde: de schuifknop wordt niet vastgehouden. Veiligheidsmessen met automatic blade retraction noemen wij voortaan SECUNORM...

NAAR BOVEN
Binnenwerk van kunststof

Voorbeeld SECUNORM HANDY: het volledige binnenste deel van een snijgereedschap dat u moet uittrekken voor de mesjeswissel, noemen we het binnenwerk van kunststof.

NAAR BOVEN
Blade cover

The blade cover is the small plate on which the blade lies. It holds the blade together with the blade carrier. In many of our cutting tools, you have to lift up the blade cover to change the blade.

NAAR BOVEN
Comfort

De nuttige eigenschappen van een snijgereedschap, zoals de ergonomische vorm of de gemakkelijke en veilige mesjeswissel, verhogen uw comfort tijdens het gebruik.

NAAR BOVEN
Drie-in-één bescherming

Voorbeeld SECUNORM MIZAR: Dit mes met tanggreep beschikt over een unieke drie-in-één-bescherming. Met dit mes kunt u niet alleen het mesje vergrendelen en ontgrendelen, maar ook beginnen met het veilig vervangen van mesjes.

NAAR BOVEN
Drie-in-één meskop

Voorbeeld SECUMAX 150: het beschikt over een aparte meskop die voor de drie toepassingen geschikt is: snijden, schrapen, ritsen.

NAAR BOVEN
Eenvoudige en veilige mesjeswissel

De meeste van onze snijgereedschappen zijn universele messen. Wij hebben de mesjeswissel zo gemakkelijk en veilig mogelijk gemaakt zodat u zich daarbij niet kunt verwonden en zodat er geen mesjes verloren gaan bij het vervangen.

NAAR BOVEN
Eenzijdig/dubbel snijvlak

Naargelang het snijvlak maar op één zijde of op beide zijden aangescherpt is, noemen we dit een eenzijdig of dubbel snijvlak.

NAAR BOVEN
Eenzijdig/tweezijdig mesje

Naargelang het mesje over één of twee snijvlakken beschikt, spreken we van een eenzijdig of tweezijdig mesje.

NAAR BOVEN
Ergonomische vorm

Wanneer een snijgereedschap zo gemaakt is dat het bijzonder goed in de hand ligt, dan spreken we van een “ergonomische vorm” of “ergonomisch gevormd”.

NAAR BOVEN
Fully automatic blade retraction

Het mesje trekt zich in de greep terug zodra het uit het snijmateriaal komt, zelfs wanneer de schuifknop (of squeeze-grip) vastgehouden wordt. Veiligheidsmessen met fully automatic blade retraction noemen wij voortaan SECUPRO…

NAAR BOVEN
Gemonteerd mesje

Het mesje waarmee het snijgereedschap normaal gezien geleverd wordt, is het gemonteerd mesje.

NAAR BOVEN
Glijvoetje

Bij enkele van onze veiligheidsmessen met veilig verborgen mesje mondt de greep uit in een glijvoetje. Zoals de naam al zegt, glijdt het voetje met zijn onderkant bijzonder soepel over het snij-oppervlak. Op hetzelfde moment wordt via de bovenkant van het glijvoetje het snijmateriaal naar het mesje geleid.

NAAR BOVEN
Houder

De greep is de belangrijkste component van onze snijgereedschappen. Aan de houder bevinden zich de schuifknop, squeeze-grip, knoppen enz. In de houder zit bijvoorbeeld het mesje of het mechanisme verborgen dat het mesje terugtrekt.

NAAR BOVEN
Kunststofveer

De kunststofveer is bij bepaalde veiligheidsmessen met veilig verborgen mesje rechtstreeks aan de greep bevestigd en strekt zich van daar uit tot aan de mesjestoegang. Haar taak: het snijmateriaal neergedrukt te houden en het zo zonder opstopping of vouwen naar het mesje te geleiden.

NAAR BOVEN
Kwaliteitsmesjes

Alle mesjes van MARTOR zijn kwaliteitsmesjes. Toch zijn er ook hier verschillen in kwaliteit die we specifiek communiceren, zoals Roestvrij of TiN-gecoat.

NAAR BOVEN
Mes met squeeze-grip

Actuele voorbeelden: SECUPRO 625, SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK en SECUNORM MIZAR. Alle snijgereedschappen horen bij de jonge productfamilie van innovatieve messen met squeeze-grip. Aan de onderkant van de houder vindt u - net als bij een tang - een soepele squeeze-grip waarmee u het mesje bijzonder gemakkelijk kunt vervangen of verwisselen.

NAAR BOVEN
Meshouder

Om niet te verschuiven wordt het mesje vastgezet door de meshouder. De meshouder beschikt daarvoor over een of meerdere nokken. Die passen precies in het mesje.

NAAR BOVEN
Mesjescategorie

Een bepaalde bovengroep van mesjes noemen we de mesjescategorie. De naamgeving is afkomstig van de vorm (bijv. trapeziummesje, haakmesje, enz.), het toepassingsgebied (bijv. industrieel mesje) of de functie (bijv. schraapmesje, ontbraammesje).

NAAR BOVEN
Mesjestoegang

Bij onze veiligheidsmessen met veilig verborgen mesje noemen wij de afstand tussen de houder en de neus de mesjestoegang. Die is altijd smal genoeg zodat uw vinger er niet in past, maar tegelijkertijd breed genoeg om bepaalde snijmaterialen te kunnen bewerken.

NAAR BOVEN
Mesopening

De mesopening bevindt zich aan de voorzijde van de houder. Hier komt het mesje uit de houder of gaat het weer terug in de houder.

NAAR BOVEN
Messen voor promotionele doeleinden

Van vele van onze snijgereedschappen bestaat er ook een variant voor promotionele doeleinden. Zonder MARTOR-logo, maar in plaats daarvan voldoende ruimte voor uw logo of profiel. Hiermee geeft u klanten, vrienden en partners een promotieartikel met een hoge praktische waarde en lange levensduur. Vraag ons naar speciale kleuren en andere speciale wensen.

NAAR BOVEN
Meswisselknop

Bij bepaalde veiligheidsmessen kunt u op een meswisselknop drukken om de mesjeswissel te beginnen.

NAAR BOVEN
Neus

Alleen bij onze veiligheidsmessen met veilig verborgen mesje vindt u een neus. Samen met de houder schermt deze het mesje af. De neus is in de meeste gevallen vooraan spits om het insteken voor u gemakkelijker te maken.

NAAR BOVEN
Ontgrendeling

De vergrendeling voorkomt dat het mesje onbedoeld uit de houder komt. De ontgrendeling voert men in het algemeen met hetzelfde element uit.

NAAR BOVEN
Oog

Het oog bevindt zich achteraan de houder. Hier kunt u bijvoorbeeld een lint doortrekken om uw snijgereedschap aan te bevestigen.

NAAR BOVEN
Optioneel mesje

Bijna al onze veiligheidsmessen kunt u desgewenst voorzien van een ander mesje. Dit optionele mesje kan bijv. een haakmesje zijn (in plaats van het gemonteerde trapeziummesje). Het kan ook roestvrij of van een TIN laag voorzien zijn. Het kan ook afgeronde hoeken of botte punten hebben. Dit is - met de ca. 200 mesjes die wij in assortiment hebben - maar een kleine selectie van mogelijke variaties.

NAAR BOVEN
Plakbandritser

Sommige van onze snijgereedschappen hebben bovendien een plakbandritser. Voorbeelden: bij de SECUMAX is dit een in de houder geïntegreerd metalen plaatje, bij de SECUMAX 150 dienen de twee buitenste randen van de schraapzone daarvoor.

NAAR BOVEN
Productcategorie

Een bepaalde bovengroep van snijgereedschappen noemen we productcategorie. Daarvan hebben we er drie: 1. veiligheidsmessen, 2. cutters, 3. speciale messen (scalpels, ontbraammessen, schrapers enz.).

NAAR BOVEN
Productfamilie

Een subgroep van snijgereedschappen die een specifiek kenmerk delen, noemen we een productfamilie. Deze producten kunnen ook in verschillende productcategorieën te vinden zijn. Voorbeelden zijn: MDP-messen, wegwerpmesjes, messen voor promotionele doeleinden, messen met tanggrip enz.

NAAR BOVEN
Schuifknop

 De meeste van onze veiligheidsmessen die over automatic of fully automatic blade retraction mesjes beschikken, zijn uitgerust met een schuifknop. Door de schuifknop naar voor te drukken, maakt u het mesje los.

NAAR BOVEN
Snij-oplossingen

Onze producten, prestaties en diensten zijn samen de garantie voor veilige snij-oplossingen. Onze oplossingen zijn altijd afgestemd op een specifiek “snijprobleem” bij u ter plaatse, bijvoorbeeld een bepaalde snijtoepassing, een speciale snij-omgeving en/of een speciaal snijmateriaal.

NAAR BOVEN
Snijdiepte

De snijdiepte geeft aan hoe diep het mesje in het snijmateriaal indringt.

NAAR BOVEN
Snijkanaal

Terwijl de “mesjestoegang” het gebied tussen de greep en de punt van het mes omvat en tot aan het begin van het verborgen liggende mesje reikt, loopt het snijkanaal nog verder.  Bijvoorbeeld de SECUMAX 350: met snijkanaal bedoelt men het volledige traject dat het te snijden materiaal aflegt wanneer het met het mes in contact komt, van de “toegangspoort” tussen de greep en de punt via het mesje tot de daarachter liggende schede van kunststof. En:  hoe smaller het kanaal, des te gemakkelijker gaat het snijden.

NAAR BOVEN
Snijmateriaal

Met uw snijgereedschap bewerkt u het snijmateriaal. Datgene wat u daarmee bijzonder goed kan snijden, valt onder de “hoofdsnijmaterialen”. Dat kunnen bijv. één- of meerlaagse kartonnen dozen, strapbanden of bepaalde folies zijn.
 

NAAR BOVEN
Snijvlak

Het geslepen gedeelte van het mesje noemen wij het snijvlak. Wanneer we alleen maar het spitse deel bedoelen, spreken we over mespunt.

NAAR BOVEN
Snijwijzen

Met Snijtoepassing beschrijven wij hoe of waarvoor de gebruiker zijn snijgereedschap gebruikt. Voorbeelden zijn hier: snijden door trekkende beweging, snijden door druk, krachtsnede of zaagsnede. Anderzijds kan de snijwijze echter ook het resultaat van het snijden zijn, voorbeeld “snijden van een venster” of “deksel van de doos snijden”.

NAAR BOVEN
Soft grip

De zachte laag kunststof die een greep bijzonder antislip maakt, omschrijven we met soft grip.

NAAR BOVEN
Squeeze-grip

Bij onze messen met tanggrip wordt het mesje niet door een schuifknop, maar door een squeeze-grip in werking gesteld. Om dit te doen moet u de squeeze-grip aan de onderkant indrukken.

NAAR BOVEN
TiN-coating

TiN staat voor titanium nitride, een chemische verbinding van titaan en stikstof. Dit materiaal wordt gekenmerkt door een zeer hoge hardheid en corrosiebestendigheid. Voor onze met TiN gecoate messen betekent dit minder slijtage en een langere levensduur bij een constant hoge scherpte.

NAAR BOVEN
Tweemaal/viermaal bruikbaar mesje

Kan men het mesje draaien en daardoor meerdere keren gebruiken, dan spreken we van een tweemaal of viermaal bruikbaar mesje.

NAAR BOVEN
Veilig verborgen mesje

Het snijgereedschap is zo gemaakt dat het mesje naar buiten toe afgeschermd is. Gevolg: de hoogste veiligheid voor de gebruiker. Veiligheidsmessen met verdekt liggend mesje noemen wij voortaan SECUMAX..

NAAR BOVEN
Veiligheidsmessen

Ook al hebben we nog andere hoogwaardige snijgereedschappen in ons assortiment: veiligheidsmessen zijn onze kerncompetentie. Onze veiligheidsmessen heten zo omdat ze over een betrouwbare beveiligingstechnologie beschikken: het automatisch of volautomatisch terugtrekken van de mesjes en het veilig verborgen mesje. Door het gebruik van onze veiligheidsmessen kan het aantal snij-ongevallen aanzienlijk worden verminderd.

NAAR BOVEN
Veiligheidsniveau

We onderscheiden vier veiligheidsniveaus: standaardveiligheid (manual blade retraction), hoge veiligheid (automatic blade retraction), zeer hoge veiligheid (fully automatic blade retraction) en hoogste veiligheid (veilig verborgen mesje).

NAAR BOVEN
Veiligheidstechniek

Onze veiligheidstechnieken heten: manual blade retraction (alleen bij niet-veiligheidsmessen), automatisch (SECUNORM) en volautomatisch terugtrekken van de mesjes (SECUPRO) en het veilig verborgen mesje (SECUMAX).

NAAR BOVEN
Voor rechts- en linkshandigen

Wanneer een mes net zo goed door rechtshandigen als door linkshandigen kan worden gebruikt, duiden we dat in de genoemde vorm aan.

NAAR BOVEN
Wanddikte

Enkele van onze papier- en foliemessen zijn zo delicaat dat wij bij de maten niet spreken over “breedte”. In plaats daarvan geven we de wanddikte aan, die bijvoorbeeld 2 of 3 mm is en gemaakt voor het snijden in dunne stroken en smalle tussenruimten.

NAAR BOVEN
Wegwerpmesjes

Bij onze wegwerpmesjes kunt u de mesjes niet vervangen. U kunt ze na gebruik heel eenvoudig bij het niet-recyclebare afval gooien.

NAAR BOVEN
+49 212 73870-0