VOOR EEN OPTIMAAL BEGRIP. DE GANGBARE UITDRUKKINGEN.


We willen dat u onze producten veilig en efficiënt gebruikt. Dit is des te gemakkelijker wanneer u ons en onze snijgereedschappen beter begrijpt. Daarom hebben we een woordenlijst voor u opgesteld. Daarin vindt u de technische termen duidelijk uitgelegd die wij altijd gebruiken.

Automatische terugtrekking van het mesje

Het mesje trekt zich in de houder terug zodra het uit het snijmateriaal komt. Voorwaarde: de schuifknop wordt niet vastgehouden. Veiligheidsmessen met automatische terugtrekking van het mesje noemen wij SECUNORM...

NAAR BOVEN
Beugel om het materiaal recht te houden

Deze beugel is bij bepaalde veiligheidsmessen direct op de greep in de buurt van de opening voor het mesje bevestigd. Hij zorgt ervoor dat het materiaal waarin u snijdt recht wordt gehouden, zodat u zonder opstoppingen en in een optimale hoek kunt snijden.

NAAR BOVEN
Beveiliging

De vergrendeling voorkomt dat het mesje onbedoeld uit de houder komt. De ontgrendeling voert men in het algemeen met hetzelfde element uit.

NAAR BOVEN
Binnenwerk van kunststof

Voorbeeld SECUNORM HANDY: het volledige binnenste deel van een snijgereedschap dat u moet uittrekken voor de mesjeswissel, noemen we het binnenwerk van kunststof.

NAAR BOVEN
Comfort

De nuttige eigenschappen van een snijgereedschap, zoals de ergonomische vorm of de gemakkelijke en veilige mesjeswissel, verhogen uw comfort tijdens het gebruik.

NAAR BOVEN
Drie-in-één activator

Voorbeeld SECUNORM MIZAR: Dit mes met tanggreep beschikt over een unieke drie-in-één activator. Hiermee kunt u niet alleen het mesje vergrendelen en ontgrendelen, maar ook het mesje veilig vervangen.

NAAR BOVEN
Drie-in-één meskop

Voorbeeld SECUMAX 150: het beschikt over een aparte meskop die voordrie toepassingen geschikt is: snijden, schrapen, ritsen.

NAAR BOVEN
Eenzijdig/dubbel snijvlak

Naargelang het snijvlak maar op één zijde of op beide zijden aangescherpt is, noemen we dit een éénzijdig of dubbel snijvlak.

NAAR BOVEN
Ergonomische vorm

Wanneer een snijgereedschap zo gemaakt is dat het bijzonder goed in de hand ligt, dan spreken we van een “ergonomische vorm” of “ergonomisch gevormd”.

NAAR BOVEN
Gemonteerd mesje

Het mesje waarmee het snijgereedschap normaal gezien geleverd wordt, is het gemonteerd mesje. Er kunnen echter nog meer messen gemonteerd worden. Deze noemen wij optionele mesjes.

NAAR BOVEN
Glijvoetje

Bij enkele van onze veiligheidsmessen met veilig verborgen mesje mondt de greep uit in een glijvoetje. Zoals de naam al zegt, glijdt het voetje met zijn onderkant bijzonder soepel over het snij-oppervlak. Op hetzelfde moment wordt via de bovenkant van het glijvoetje het snijmateriaal naar het mesje geleid.

NAAR BOVEN
Houder

De greep is de belangrijkste component van onze snijgereedschappen. Aan de houder bevinden zich de schuifknop, squeeze-grip, knoppen enz. In de houder zit bijvoorbeeld het mesje of het mechanisme verborgen dat het mesje terugtrekt.

NAAR BOVEN
Kwaliteitsmesjes

Alle mesjes van MARTOR zijn kwaliteitsmesjes. Toch zijn er ook hier verschillen in kwaliteit die we specifiek communiceren, zoals roestvrij of TiN-gecoat.

NAAR BOVEN
Mes met squeeze-grip

Actuele voorbeelden: SECUPRO 625, SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK en SECUNORM MIZAR. Alle snijgereedschappen horen bij de jonge productfamilie van innovatieve messen met squeeze-grip. Aan de onderkant van de houder vindt u - net als bij een tang - een soepele squeeze-grip waarmee u het mesje bijzonder gemakkelijk kunt vervangen of verwisselen.

NAAR BOVEN
Mesafdekplaatje

Het mesafdekplaatje zorgt ervoor dat het mesje veillig en stevig in positie blijft.

NAAR BOVEN
Meshouder

Het mesje rust op de meshouder. Daar wordt het mesje door één of meerdere nokken op zijn plek gehouden. Sommige meshouders beschikken bovendien over een kleine magneet om het mesje bij het wisselen extra te beschermen.

NAAR BOVEN
Mesjescategorie

Een bepaalde bovengroep van mesjes noemen we de mesjescategorie. De naamgeving is afkomstig van de vorm (bijv. trapeziummesje, haakmesje, enz.), het toepassingsgebied (bijv. industrieel mesje) of de functie (bijv. schraapmesje, ontbraammesje).

NAAR BOVEN
Mesjestoegang

Bij onze veiligheidsmessen met veilig verborgen mesje noemen wij de afstand tussen de houder en de neus de mesjestoegang. Die is altijd smal genoeg zodat uw vinger er niet in past, maar tegelijkertijd breed genoeg om bepaalde snijmaterialen te kunnen bewerken.

NAAR BOVEN
Mesjeswissel

De meeste van onze snijgereedschappen zijn universele messen. Wij hebben de mesjeswissel zo gemakkelijk, veilig en comfortabel mogelijk gemaakt zodat u zich daarbij niet kunt verwonden en zodat er geen mesjes verloren gaan bij het vervangen.

NAAR BOVEN
Mesjeswisselknop

Bij bepaalde veiligheidsmessen kunt u op een mesjeswisselknop drukken om de mesjeswissel te beginnen.

NAAR BOVEN
Mesklem

Om ervoor te zorgen dat het mesje niet losraakt, wordt het door de mesklem gefixeerd. De mesklem bestaat doorgaans uit een bovenliggend element (het mesafdekplaatje) en een onderliggend element (meshouder).

NAAR BOVEN
Mesopening

De mesopening bevindt zich aan de voorzijde van de houder. Hier komt het mesje uit de houder of gaat het weer terug in de houder.

NAAR BOVEN
Messen voor promotionele doeleinden

Van vele van onze snijgereedschappen bestaat er ook een variant voor promotionele doeleinden. Zonder MARTOR-logo, maar in plaats daarvan voldoende ruimte voor uw logo of profiel. Hiermee geeft u klanten, vrienden en partners een promotieartikel met een hoge praktische waarde en lange levensduur.

NAAR BOVEN
Metaaldetecteerbaar

De productfamilie van de MDP-messen is speciaal ontworpen voor “gevoelige” branches, zoals de levensmiddelen- en farmaceutische industrie. De afkorting MDP staat voor “metal detectable plastic”. MARTOR-messen die gemaakt zijn van deze speciale, hoogwaardige kunststof kunnen door de metaaldetector gedetecteerd en zo eruit gefilterd worden, wanneer ze onbedoeld in het productieproces zijn beland. Op deze manier kunnen storingen en verontreinigingen door zelfs de kleinste kunststof deeltjes worden vermeden.

NAAR BOVEN
Neus

Alleen bij onze veiligheidsmessen met veilig verborgen mesje vindt u een neus. Samen met de houder schermt deze betrouwbaar het mesje af. De neus is in de meeste gevallen spits genoeg om het insteken voor u gemakkelijker te maken - maar tegelijkertijd toch zo afgerond, dat de gebruiker zich er niet aan kan snijden.

NAAR BOVEN
Oog

Het oog bevindt zich achteraan de houder. Met behulp van dit oog kunt u uw snijgereedschap op een veilige plek ophangen. Of u kunt een touwtje door het oogje doen en hieraan uw MARTOR-mes ophangen.

NAAR BOVEN
Optioneel mesje

Bijna al onze veiligheidsmessen kunt u desgewenst voorzien van een ander MARTOR-mesje. Dit optionele mesje kan bijv. een haakmesje zijn (in plaats van het gemonteerde trapeziummesje). Het kan ook roestvrij of van een TIN laag voorzien zijn. Het kan ook afgeronde hoeken of botte punten hebben. Dit is - met de ca. 160 mesjes die wij in assortiment hebben - maar een kleine selectie van mogelijke variaties.

NAAR BOVEN
Plakbandritser

Sommige van onze snijgereedschappen hebben bovendien een plakbandritser. Voorbeelden: SECUMAX 320. Het gaat hier om een beweegbaar metalen plaatje met twee verschillende ritsdiepten.

NAAR BOVEN
Productcategorie

Een bepaalde bovengroep van snijgereedschappen noemen we productcategorie. Daarvan hebben we er drie: 1. veiligheidsmessen, 2. cutters, 3. speciale messen (scalpels, ontbraammessen, schrapers enz.).

NAAR BOVEN
Productfamilie

Een subgroep van snijgereedschappen die een specifiek kenmerk delen, noemen we een productfamilie. Deze producten kunnen ook in verschillende productcategorieën te vinden zijn. Voorbeelden zijn: MDP-messen, wegwerpmesjes, messen voor promotionele doeleinden, messen met tanggrip enz.

NAAR BOVEN
Schuifknop

De meeste van onze veiligheidsmessen die over automatic of fully automatic blade retraction mesjes beschikken, zijn uitgerust met een schuifknop. Door de schuifknop naar voor te drukken, zet u het mesje in de snijpositie.

NAAR BOVEN
SECUBASE

SECUBASE is our product group name for cutting tools with safety options. SECUBASE safety knives generally feature retracting and fixed blade options which users can choose between.

NAAR BOVEN
SECUMAX

SECUMAX is bij ons de naam voor de productgroep van al het snijgereedschap dat de hoogste graad van werkveiligheid biedt. SECUMAX-veiligheidsmessen beschikken doorgaans over een verborgen mesje, dat noch bij de gebruiker, noch bij de verpakte producten in de buurt komt.

NAAR BOVEN
SECUNORM

SECUNORM is bij ons de naam voor de productgroep van al het snijgereedschap dat een hoge graad van werkveiligheid biedt. SECUNORM-veiligheidsmessen beschikken doorgaans over automatic blade retraction om de gebruiker te beschermen tegen snijwonden.

NAAR BOVEN
SECUPRO

SECUPRO is bij ons de naam voor de productgroep van al het snijgereedschap dat een zeer hoge graad van werkveiligheid biedt. SECUPRO-veiligheidsmessen beschikken doorgaans over fully automatic blade retraction om de gebruiker te beschermen tegen.

NAAR BOVEN
Snij-oplossingen

Onze producten, prestaties en diensten zijn samen de garantie voor veilige snij-oplossingen. Onze oplossingen zijn altijd afgestemd op een specifiek “snijprobleem” bij u ter plaatse, bijvoorbeeld een bepaalde snijtoepassing, een speciale snij-omgeving en/of een speciaal snijmateriaal.

NAAR BOVEN
Snijdiepte

De snijdiepte geeft aan hoe diep het mesje in het snijmateriaal dringt.

NAAR BOVEN
Snijkanaal

Terwijl de “mesjestoegang” het gebied tussen de greep en de punt van het mes omvat en tot aan het begin van het verborgen liggende mesje reikt, loopt het snijkanaal nog verder.  Bijvoorbeeld de SECUMAX 350: met snijkanaal bedoelt men het volledige traject dat het te snijden materiaal aflegt wanneer het met het mes in contact komt, van de “toegangspoort” tussen de greep en de punt via het mesje tot de daarachter liggende schede van kunststof. En:  hoe smaller het kanaal, des te gemakkelijker gaat het snijden.

NAAR BOVEN
Snijmateriaal

Met uw snijgereedschap bewerkt u het snijmateriaal. Datgene wat u daarmee bijzonder goed kan snijden, valt onder de “hoofdsnijmaterialen”. Met “secundaire snijmaterialen” bedoelen we materialen die u met uw MARTOR-mes eveneens kunt snijden, maar daar niet speciaal voor ontworpen is.

NAAR BOVEN
Snijvlak

Het geslepen gedeelte van het mesje noemen wij het snijvlak. Wanneer we alleen maar het uiteinde van het snijvlak bedoelen, spreken we over mespunt.

NAAR BOVEN
Snijwijzen

Met Snijtoepassing beschrijven wij hoe of waarvoor de gebruiker zijn snijgereedschap gebruikt. Voorbeelden zijn hier: snijden door trekkende beweging, snijden door druk, krachtsnede of zaagsnede. Anderzijds kan de snijwijze echter ook het resultaat van het snijden zijn, voorbeeld “snijden van een venster” of “deksel van de doos snijden”.

NAAR BOVEN
Soft grip

De zachte laag kunststof die een greep bijzonder antislip maakt, omschrijven we als soft grip.

NAAR BOVEN
Squeeze-grip

Bij onze messen met tanggrip wordt het mesje niet door een schuifknop, maar door een squeeze-grip in werking gesteld. Om dit te doen moet u de squeeze-grip aan de onderkant indrukken.

NAAR BOVEN
TiN-coating

TiN staat voor titanium nitride, een chemische verbinding van titaan en stikstof. Dit materiaal wordt gekenmerkt door een zeer hoge hardheid en corrosiebestendigheid. Voor onze met TiN gecoate messen betekent dit minder slijtage en een langere levensduur bij een constant hoge scherpte.

NAAR BOVEN
Tweemaal/viermaal bruikbaar mesje

Kan men het mesje draaien en daardoor meerdere keren gebruiken, dan spreken we van een tweemaal of viermaal bruikbaar mesje.

NAAR BOVEN
Veilig verborgen mesje

Het snijgereedschap is zo gemaakt dat het mesje naar buiten toe afgeschermd is. Gevolg: een hoge graad van bescherming tegen snijwonden en schade aan producten. Veiligheidsmessen met verdekt liggend mesje noemen wij voortaan SECUMAX...

NAAR BOVEN
Veiligheidsmessen

Ook al hebben we nog andere hoogwaardige snijgereedschappen in ons assortiment; veiligheidsmessen zijn onze kerncompetentie. Onze veiligheidsmessen heten zo omdat ze over een betrouwbare beveiligingstechnologie beschikken: het automatisch of volautomatisch terugtrekken van de mesjes en het veilig verborgen mesje. Door het gebruik van onze veiligheidsmessen kan het aantal snij-ongevallen aanzienlijk worden verminderd.

NAAR BOVEN
Veiligheidsniveau

We onderscheiden vier veiligheidsniveaus: optionele veiligheid (blade retraction en vergrendeling), hoge veiligheid (automatic blade retraction), zeer hoge veiligheid (fully automatic blade retraction) en hoogste veiligheid (veilig verborgen mesje).

NAAR BOVEN
Veiligheidstechniek

Onze veiligheidstechnieken zijn: handmatige blade retraction (alleen bij overige messen), automatic blade retraction (SECUNORM), fully automatic blade retraction (SECUPRO), het verborgen mesje (SECUMAX) en optionele veiligheid (SECUBASE).

NAAR BOVEN
Volledig automatische terugtrekking van het mesje

Het mesje trekt zich in de greep terug zodra het uit het snijmateriaal komt, zelfs wanneer de schuifknop (of squeeze-grip) vastgehouden wordt. Veiligheidsmessen met volledig automatische terugtrekking van het mesje noemen wij SECUPRO…

NAAR BOVEN
Voor rechts- en linkshandigen

Wanneer een mes net zo goed door rechtshandigen als door linkshandigen kan worden gebruikt, duiden we dat in de genoemde vorm aan.

NAAR BOVEN
Wanddikte

Enkele van onze papier- en foliemessen zijn zo delicaat dat wij bij de maten niet spreken over “breedte”. In plaats daarvan geven we de wanddikte van de greep aan, die bijvoorbeeld 2 of 3 mm is en gemaakt voor het snijden in dunne stroken en smalle tussenruimten.

NAAR BOVEN
Wegwerpmesjes

Bij onze wegwerpmesjes kunt u de mesjes niet vervangen. U kunt ze na gebruik heel eenvoudig bij het niet-recycleerbare afval gooien.

NAAR BOVEN