ALLES IN EEN: DE PICTOGRAMLEGENDA.

In onze pictogramlegenda vindt u een lijst met alle pictogrammen waardoor het gemakkelijker is om onze producten en diensten te begrijpen en ervan gebruik te maken.

Veiligheidstechniek

Onmisbaar om snijverwondingen te voorkomen. Van het verborgen mesje (maximale veiligheid) over het volledig automatisch (zeer hoge mate aan veiligheid) en het automatische (hoge veiligheid) tot aan het handmatig terugtrekken van het mesje (basisveiligheid).

Hoog­s­te vei­lig­heid
Zeer ho­ge vei­lig­heid
Ho­ge vei­lig­heid
Stan­daardvei­lig­heid
Alles over de greep

Kenmerken die de functies van de handgreep beschrijven. Van de vorm over het materiaal tot de componenten.

Me­taal­de­tec­teer­baar pro­duct
Hoog­s­te slijtvast­heid
Ho­ge slijtvast­heid
Vol­le­dig me­ta­len
Bijzon­der er­go­no­misch
Er­go­no­misch
Bevei­li­ging
Soft grip
Voor rechts- en links­han­di­gen
Voor rechts­han­di­gen
Voor links­han­di­gen
Oog­je om te beves­ti­gen
Clip
Voor ex­tre­me om­stan­dig­he­den
Om pre­cies te snij­den
In­klap­ba­re greep
Vei­lig­heids­kap
An­ti­s­lip greep
In­s­tel­ba­re gree­pleng­te
Dia­me­ter en vorm van de greep
Ace­ton­be­s­ten­dig
Hit­te­be­s­ten­dig
Ge­schikt voor pro­mo­ti­o­ne­le op­druk
Alles over het mesje

Met informatie over het vervangen van mesjes, het terugtrekken van mesjes, snijdiepte enz.

Vei­li­ge mes­jes­wis­sel (dankzij mag­neet)
Mes­jes­wis­sel met ge­reed­schap
Mes­jes­wis­sel zon­der ge­reed­schap
Geen mes­jes­wis­sel
2-vou­dig snij­vlak
4-vou­dig snij­vlak
Ver­vang­mes­jes in de greep
Snij­diep­te
Va­ria­be­le snij­diep­te
Schraap­be­reik
Plak­band­rit­ser
In­trek­baar mes­je
Ro­te­rend mes­je
Flexi­be­le op­na­me van mes­jes
Roest­vrij
TiN-ge­coat
Odol­ný pro­ti ky­se­linám
Ke­ra­misch
Haak­mes­je af­ge­r­ond
In­du­stri­eel mes­je af­ge­r­ond
Scal­pel­mes­je af­ge­r­ond
Tra­pezi­um­mes­je af­ge­r­ond
Eén­zij­dig snij­vlak
Dub­bel snij­vlak
Breed snij­vlak
Snij­leng­te
Kar­ton: 1-laags
Kar­ton: tot 2-laags
Kar­ton: tot 3-laags
Kar­ton: tot 4-laags
Wik­kel-, stretch-, krimp­fo­lie
Plak­band
Kunst­stof strap­ban­den
Goe­de­ren in zak­ken
Fo­lie- en pa­pier­ba­nen
Rol­ma­te­ri­aal schoon­s­nij­den
Schuim, Sty­ro­por
En­ve­lop
Rub­ber
PVC
Ta­pijt
Tex­tiel
Niet ge­weven stof­fen
Vilt
Le­der
Klit­ten­band
Ga­ren, koord
Ge­coa­te fo­lie
Ge­la­mi­neer­de fo­lie
Fo­lie ge­laagd vei­lig­heids­glas
Car­tou­che­kap
Vei­lig­heids­gor­del
Bal­sa­hout
Kunst­stof braam
Rub­be­ren braam
Me­ta­len braam
Stic­ker, eti­ket
Ke­ra­mi­sche kook­plaat
SA­FE­BOX
VER­ZA­MEL­DOOS
WAND­HOU­DER VOOR VER­ZA­MEL­DOOS
GOR­DEL­TAS­JE M MET CLIP
HOL­S­TER
MDP-TEST­KAAR­TEN­SET
U-ZE­KE­RING
VEI­LIG­HEIDS­SCHROEF­SLEU­TEL EA­SY­SA­FE
SNIJ­MAT
Vei­lig­heids­pos­ter
Trai­ning vi­deo
Tech­nisch spe­ci­fi­ca­tie­blad
Ad­vies

Een overzicht van alle pictogrammen?
Kunt u gewoon hier downloaden.

+49 212 73870-0