ALLES IN EEN: DE PICTOGRAMLEGENDA.

In onze pictogramlegenda vindt u een lijst met alle pictogrammen waardoor het gemakkelijker is om onze producten en diensten te begrijpen en ervan gebruik te maken.

Veiligheidstechniek

Onmisbaar om snijverwondingen te voorkomen. Van het verborgen mesje (maximale veiligheid) over het volledig automatisch (zeer hoge mate aan veiligheid) en het automatische (hoge veiligheid) tot aan het handmatig terugtrekken van het mesje (basisveiligheid).

Hoogste veiligheid
Hoog­s­te vei­lig­heid
Zeer hoge veiligheid
Zeer ho­ge vei­lig­heid
Hoge veiligheid
Ho­ge vei­lig­heid
Standaardveiligheid
Stan­daardvei­lig­heid
Alles over de greep

Kenmerken die de functies van de handgreep beschrijven. Van de vorm over het materiaal tot de componenten.

Metaaldetecteerbaar product
Me­taal­de­tec­teer­baar pro­duct
röntgendetecteerbaar
rönt­gen­de­tec­teer­baar
Hoogste slijtvastheid
Hoog­s­te slijtvast­heid
Hoge slijtvastheid
Ho­ge slijtvast­heid
Volledig metalen
Vol­le­dig me­ta­len
Bijzonder ergonomisch
Bijzon­der er­go­no­misch
Ergonomisch
Er­go­no­misch
Beveiliging
Bevei­li­ging
Keramisch mesje te gebruiken
Ke­ra­misch mes­je te ge­brui­ken
Soft grip
Soft grip
Voor rechts- en linkshandigen
Voor rechts- en links­han­di­gen
Voor rechtshandigen
Voor rechts­han­di­gen
Voor linkshandigen
Voor links­han­di­gen
Oogje om te bevestigen
Oog­je om te beves­ti­gen
Clip
Clip
Klittenband
Klit­ten­band
Voor extreme omstandigheden
Voor ex­tre­me om­stan­dig­he­den
Om precies te snijden
Om pre­cies te snij­den
Inklapbare greep
In­klap­ba­re greep
Veiligheidskap
Vei­lig­heids­kap
Antislip greep
An­ti­s­lip greep
Instelbare greeplengte
In­s­tel­ba­re gree­pleng­te
Diameter en vorm van de greep
Dia­me­ter en vorm van de greep
Acetonbestendig
Ace­ton­be­s­ten­dig
Hittebestendig
Hit­te­be­s­ten­dig
Geschikt voor promotionele opdruk
Ge­schikt voor pro­mo­ti­o­ne­le op­druk
Alles over het mesje

Met informatie over het vervangen van mesjes, het terugtrekken van mesjes, snijdiepte enz.

Veilige mesjeswissel (dankzij magneet)
Vei­li­ge mes­jes­wis­sel (dankzij mag­neet)
Mesjeswissel met gereedschap
Mes­jes­wis­sel met ge­reed­schap
Mesjeswissel zonder gereedschap
Mes­jes­wis­sel zon­der ge­reed­schap
Geen mesjeswissel
Geen mes­jes­wis­sel
2-voudig snijvlak
2-vou­dig snij­vlak
4-voudig snijvlak
4-vou­dig snij­vlak
Vervangmesjes in de greep
Ver­vang­mes­jes in de greep
Snijdiepte
Snij­diep­te
Variabele snijdiepte
Va­ria­be­le snij­diep­te
Schraapbereik
Schraap­be­reik
Plakbandritser
Plak­band­rit­ser
Intrekbaar mesje
In­trek­baar mes­je
Roterend mesje
Ro­te­rend mes­je
Flexibele opname van mesjes
Flexi­be­le op­na­me van mes­jes
Roestvrij
Roest­vrij
TiN-gecoat
TiN-ge­coat
Odolný proti kyselinám
Odol­ný pro­ti ky­se­linám
Keramisch
Ke­ra­misch
Haakmesje afgerond
Haak­mes­je af­ge­r­ond
Industrieel mesje afgerond
In­du­stri­eel mes­je af­ge­r­ond
Scalpelmesje afgerond
Scal­pel­mes­je af­ge­r­ond
Trapeziummesje afgerond
Tra­pezi­um­mes­je af­ge­r­ond
Eénzijdig snijvlak
Eén­zij­dig snij­vlak
Dubbel snijvlak
Dub­bel snij­vlak
Breed snijvlak
Breed snij­vlak
Kartelmesje
Kar­tel­mes­je
Snijlengte
Snij­leng­te
Niet magnetisch
Niet mag­ne­tisch
Niet geleidend
Niet ge­lei­dend
Chemisch stabiel
Che­misch sta­biel
Niet geolied
Niet ge­o­lied
Roestvrij
Roest­vrij
Karton: 1-laags
Kar­ton: 1-laags
Karton: tot 2-laags
Kar­ton: tot 2-laags
Karton: tot 3-laags
Kar­ton: tot 3-laags
Karton: tot 4-laags
Kar­ton: tot 4-laags
Wikkel-, stretch-, krimpfolie
Wik­kel-, stretch-, krimp­fo­lie
Plakband
Plak­band
Kunststof strapbanden
Kunst­stof strap­ban­den
Goederen in zakken
Goe­de­ren in zak­ken
Folie- en papierbanen
Fo­lie- en pa­pier­ba­nen
Rolmateriaal schoonsnijden
Rol­ma­te­ri­aal schoon­s­nij­den
Schuim, Styropor
Schuim, Sty­ro­por
Envelop
En­ve­lop
Rubber
Rub­ber
PVC
PVC
Tapijt
Ta­pijt
Textiel
Tex­tiel
Niet geweven stoffen
Niet ge­weven stof­fen
Vilt
Vilt
Leder
Le­der
Garen, koord
Ga­ren, koord
Gecoate folie
Ge­coa­te fo­lie
Gelamineerde folie
Ge­la­mi­neer­de fo­lie
Folie gelaagd veiligheidsglas
Fo­lie ge­laagd vei­lig­heids­glas
Cartouchekap
Car­tou­che­kap
Veiligheidsgordel
Vei­lig­heids­gor­del
Balsahout
Bal­sa­hout
Kunststof braam
Kunst­stof braam
Rubberen braam
Rub­be­ren braam
Metalen braam
Me­ta­len braam
Sticker, etiket
Stic­ker, eti­ket
Keramische kookplaat
Ke­ra­mi­sche kook­plaat
SAFEBOX
SA­FE­BOX
VERZAMELDOOS
VER­ZA­MEL­DOOS
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS
WAND­HOU­DER VOOR VER­ZA­MEL­DOOS
GORDELTASJE M MET CLIP
GOR­DEL­TAS­JE M MET CLIP
HOLSTER
HOL­S­TER
MDP-TESTKAARTENSET
MDP-TEST­KAAR­TEN­SET
U-ZEKERING
U-ZE­KE­RING
VEILIGHEIDSSCHROEFSLEUTEL EASYSAFE
VEI­LIG­HEIDS­SCHROEF­SLEU­TEL EA­SY­SA­FE
SNIJMAT
SNIJ­MAT
Veiligheidsposter
Vei­lig­heids­pos­ter
Training video
Trai­ning vi­deo
Technisch specificatieblad
Tech­nisch spe­ci­fi­ca­tie­blad
Advies
Ad­vies

Een overzicht van alle pictogrammen?
Kunt u gewoon hier downloaden.