PRIVACYBELEID

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Vanzelfsprekend behandelen wij uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming. Wij hebben een competente en betrouwbare externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Het externe mandaat voor gegevensbescherming wordt uitgevoerd door UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG.

Hieronder informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
U kunt gebruikmaken van ons online aanbod zonder uw identiteit bekend te maken. Indien wij op onze website vragen persoonsgegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) op te geven, bijvoorbeeld in het kader van contactformulieren of bij aanmelding/registratie, gebeurt dit op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze informatie voor onze eigen zakelijke doeleinden (zoals het verzenden van de gevraagde materialen/informatie).

Als u vragen hebt, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via het formulier op onze website. De gegevens die als verplichte informatie zijn gemarkeerd, zijn vereist om de aanvraag te kunnen toewijzen en erop te kunnen reageren. Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. De gegevens die worden verstrekt om contact met ons op te nemen, worden op basis van uw vrijwillige toestemming verwerkt in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 punt a) van de AVG.

De persoonsgegevens die wij verzamelen voor het gebruik van het contactformulier zullen worden verwijderd na de afhandeling van uw aanvraag en na het verstrijken van de fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen. In het kader van het verzenden van de nieuwsbrief worden uw gegevens bewaard totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Als u eenmaal uw toestemming hebt gegeven – bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere interessante informatie van ons bedrijf – kunt u deze te allen tijde zonder opgaaf van redenen herroepen met werking voor de toekomst. Hiervoor kunt u bovengenoemd contactformulier of de in de mail genoemde manieren gebruiken. Voor het afmelden van de nieuwsbrief kunt u een informele e-mail sturen naar datenschutz@martor.de

Prijsvraag
Als u deelneemt aan een van onze prijsvragen, gebeurt dit onafhankelijk van enige andere gegevensverwerking door ons bedrijf. De deelname aan een prijsvraag is vrijwillig. Alleen de gegevens die we nodig hebben in het kader van de prijsvraag worden verwerkt. Vervolgens worden uw gegevens verwijderd – mits u geen andere overeenkomsten heeft met ons. Vragen over de prijsvraag kunt u stellen via datenschutz@martor.de. 

Cookies
Deze site maakt gebruik van "cookies". Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken en die u bij een volgend bezoek automatisch herkennen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door dit in de cookiebanner of uw browser in te stellen. Daarnaast hebt u ook de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde weer in te trekken via de cookiebanner of uw cookie-instellingen. Dit kan betekenen dat u niet alle functies volledig kunt gebruiken. Via de volgende knop wordt u doorgestuurd naar uw cookie-instellingen:

Webanalyse met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"), voor zover u hiervoor volgens art. 6 lid 1 punt a) van de AVG toestemming hebt gegeven. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw verkort IP-adres) wordt overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar voor de duur van de sessie opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden doorgeven, zoals de Amerikaanse overheid, indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van analyse- en trackingcookies en u deze toestemming op een later moment weer wilt intrekken, kunt u dit te allen tijde regelen via de cookiebanner of de cookie-instellingen op onze website. Als alternatief kunt u een zogenaamde add-on in uw browser installeren. Hiervoor kunt u de onderstaande link volgen, die u naar de website van Google brengt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Webanalyse met Matomo
Deze website maakt gebruik van Matomo, voor zover u hiervoor volgens art. 6, lid 1, punt a, van de AVG toestemming hebt gegeven. Matomo maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Uw IP-adres wordt automatisch geanonimiseerd. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van analyse- en trackingcookies en u deze toestemming op een later moment weer wilt intrekken, kunt u dit te allen tijde regelen via de cookiebanner of de cookie-instellingen op onze website.

U kunt uw instellingen voor cookies op elk gewenst moment wijzigen.

DoubleClick
Verder maken wij op basis van uw toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a) van de AVG gebruik van DoubleClick, voor zover u bij uw bezoek aan onze website marketingcookies hebt toegestaan. DoubleClick is een product van Google Inc. waardoor de gebruiker gepersonaliseerde internetreclame te zien krijgt. De advertentieserver laadt een cookie in de browser van de gebruiker en verzamelt gegevens over het gedrag van de gebruiker. Deze gegevens omvatten o.a. het IP-adres, de bezochte websites, gezochte trefwoorden en andere indicatoren van het surfgedrag. Als u op een later moment uw toestemming voor het gebruik van DoubleClick wilt intrekken, kunt u dit te allen tijde regelen via de cookie-instellingen.

Google Maps
Om uw reis te vereenvoudigen, bieden wij u het gebruik van Google Maps aan om kaarten weer te geven en een routeplanning te maken, voor zover u toestemming hebt gegeven voor de verwerking en overdracht van uw gegevens (art. 6 lid 1 punt a) AVG). Google Maps wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Deze pagina's worden dienovereenkomstig gemarkeerd. Als u een pagina van onze website bezoekt waarop GoogleMaps is ingebed, wordt er verbinding gemaakt met de servers van Google en worden uw IP-adres en browsergegevens aan Google overgedragen. Google kan deze informatie eventueel ook aan derden doorgeven, zoals de Amerikaanse overheid, indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Meer informatie over de gegevensverwerking vindt u in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?gl=NL&hl=nl [externe pagina].

Google reCAPTCHA
Wij maken in bepaalde gevallen gebruik van de service reCAPTCHA van het Amerikaanse bedrijf Google LLC, voor zover u hier volgens art. 6 lid 1 punt a) van de AVG toestemming voor hebt gegeven. Het doel van het gebruik van reCAPTCHA is om de gegevensbeveiliging bij het versturen van formulieren te waarborgen. Dit is vooral bedoeld om te bepalen of de invoer afkomstig is van een natuurlijke persoon of onrechtmatig van een geautomatiseerde machine. Als u een van onze pagina's bezoekt waarop reCAPTCHA is ingebed, worden uw persoonsgegevens, zoals IP-adres, scherm- en vensterresolutie, ingestelde taal van de browser, tijdzone, geïnstalleerde browser-plug-ins en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor reCAPTCHA, verzameld en doorgestuurd naar Google. Google kan deze informatie eventueel ook aan derden doorgeven, zoals de Amerikaanse overheid, indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Meer informatie over het privacybeleid van Google LLC vindt u op http://www.google.nl/intl/nl/privacy [externe pagina] of https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ [externe pagina].

Logs
»      Referrer (pagina van waaruit u deze website bezoekt)

»      Zoektermen (voor zoekmachines als referrer)

»      IP wordt geanalyseerd om het land van herkomst en de provider te bepalen

»      Browser, besturingssysteem, geïnstalleerde plug-ins en schermresolutie

»      Duur van het bezoek aan de pagina's

De genoemde gegevens worden door ons op basis van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 punt f) van de AVG voor de volgende doeleinden verwerkt:

»      Zorgen voor een soepele verbinding met de website,

»      Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,

»      Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem (opslagduur van relevante gegevens: 7 dagen), alsmede

»      Andere administratieve doeleinden.

Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren, indien wij concrete aanwijzingen hebben voor onrechtmatig gebruik. De gegevens worden onmiddellijk gewist als ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken, uiterlijk na 24 maanden.

Sociale media

YouTube
Op onze website vindt u video's voor marketingdoeleinden. Deze video's worden geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. Als u een YouTube-video bekijkt, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierbij wordt uw IP-adres gedeeld met de YouTube-server, evenals welke van onze pagina's u hebt bezocht, voor zover u toestemming hebt gegeven voor de verzameling en overdracht van uw persoonsgegevens volgens art. 6 lid 1 punt a) van de AVG. Dit gebeurt ongeacht of u een gebruikersaccount op YouTube hebt of niet. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube bovendien toe uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. YouTube kan de verwerkte informatie eventueel ook aan derden doorgeven, zoals de Amerikaanse overheid, indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens in opdracht van YouTube verwerken. Raadpleeg het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over hoe er met gebruikersgegevens wordt omgegaan: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy [externe pagina].

LinkedIn
Onze website bevat links naar de website van LinkedIn. De website van LinkedIn wordt geëxploiteerd door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. In plaats van gebruik te maken van plug-ins, bieden wij slechts links naar LinkedIn. Hierdoor worden uw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website niet automatisch doorgegeven aan LinkedIn. Door de link kan LinkedIn uw persoonsgegevens pas verwerken als u zelf op de LinkedIn-knop hebt geklikt. LinkedIn kan de verwerkte informatie eventueel ook aan derden doorgeven, zoals de Amerikaanse overheid, indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens in opdracht van LinkedIn verwerken. Wij hebben geen invloed op de manier waarop uw persoonsgegevens door LinkedIn worden verwerkt en de omvang daarvan.

Meer informatie over de omgang met uw gegevens vindt u in het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL [externe pagina].

XING
Onze website bevat links naar de website van XING. De website van XING wordt geëxploiteerd door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. In plaats van gebruik te maken van plug-ins, bieden wij slechts links naar XING. Hierdoor worden uw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website niet automatisch doorgegeven aan XING. Door de link kan XING uw persoonsgegevens pas verwerken als u zelf op de XING-knop hebt geklikt. Als u op het moment dat u onze website bezoekt, bent ingelogd op uw XING-account, verwerkt XING toch uw persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op de manier waarop uw persoonsgegevens door XING worden verwerkt en de omvang daarvan.

Meer informatie over de omgang met uw gegevens vindt u in het privacybeleid van XING op: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy [externe pagina].

Overdracht van gegevens
Een overdracht aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, vindt niet plaats zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens alleen aan derden indien dit wettelijk is toegestaan (bijv. op grond van artikel 6 van de AVG) en/of noodzakelijk is. In sommige gevallen maken we gebruik van dienstverleners voor de wettelijk vereiste verwerking van gegevens; de website wordt bijvoorbeeld gehost door Netigo GmbH Düsseldorf en onderhouden door Netigo GmbH Düsseldorf. Wij blijven volledig verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Onze diensten worden regionaal verleend, afhankelijk van de locatie van de aanvrager, eventueel via onze respectieve lokale verkooppartners. Hiertoe worden de voor de verwerking van de contactaanvraag benodigde gegevens aan de verantwoordelijke verkooppartner doorgegeven. Afhankelijk van de locatie van de aanvrager kunnen gegevens ook naar het buitenland worden verzonden (met inbegrip van de VS en andere landen buiten de EU/EER).

Aansprakelijkheid voor eigen inhoud
De inhoud van deze pagina's is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten.

Aansprakelijkheid voor links (inhoud van externe aanbieders)
Kruisverwijzingen ("links") naar de inhoud van andere aanbieders moeten worden onderscheiden van deze eigen inhoud. Wij hebben geen invloed op de inhoud van gelinkte pagina's; voor de inhoud ervan is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk.

Rechten van de betrokkene
Wij delen u hierbij mee dat u overeenkomstig artikel 15 e.v. van de AVG jegens ons recht hebt op inzage in de betreffende persoonsgegevens en op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, op bezwaar tegen de verwerking en op overdraagbaarheid van gegevens onder de daarin gestelde voorwaarden. U hebt ook het recht om op grond van artikel 77 van de AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met deze verordening. Als de verwerking gebaseerd is op artikel 6 lid 1 punt a) van de AVG of artikel 9 lid 2 punt a) van de AVG (toestemming), hebt u ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken; dit laat de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking daarvan is uitgevoerd onverlet.

Veranderingen in ons privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid af en toe aan te passen zodat dit altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten op te nemen in het privacybeleid, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. Dit nieuwe privacybeleid geldt dan voor uw volgende bezoek.

Vragen
Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, die samen met zijn team ook beschikbaar is in geval van verzoeken of klachten.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Dr. Jörn Voßbein
Externer Datenschutzbeauftragter (Externe functionaris voor gegevensbescherming)
Otto-Hausmann-Ring 113
D-42115 Wuppertal
Duitsland
https://www.uimc.de
T +49 202 946 7726 200
F +49 202 946 7726 9200
E-mail: datenschutz.martor(at)uimc.de