PRIVACYBELEID

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Vanzelfsprekend behandelen wij uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming. Wij hebben een competente en betrouwbare externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Het externe mandaat voor gegevensbescherming wordt uitgevoerd door UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG.

Hieronder informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
U kunt gebruikmaken van ons online aanbod zonder uw identiteit bekend te maken. Indien wij op onze website vragen persoonsgegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) op te geven, bijvoorbeeld in het kader van contactformulieren of bij aanmelding/registratie, gebeurt dit op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze informatie voor onze eigen zakelijke doeleinden (zoals het verzenden van de gevraagde materialen/informatie).

Als u vragen hebt, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via het formulier op onze website. De gegevens die als verplichte informatie zijn gemarkeerd, zijn vereist om de aanvraag te kunnen toewijzen en erop te kunnen reageren. Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. De gegevens die worden verstrekt om contact met ons op te nemen, worden op basis van uw vrijwillige toestemming verwerkt in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 punt a) van de AVG.

De persoonsgegevens die wij verzamelen voor het gebruik van het contactformulier zullen worden verwijderd na de afhandeling van uw aanvraag en na het verstrijken van de fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen.

Uw gegeven toestemming - bijvoorbeeld om interessante informatie van ons bedrijf te ontvangen - kunt u te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken met ingang van de toekomst. U kunt gebruikmaken van het bovengenoemde contactformulier of de manieren die in de mailing worden genoemd.

Cookies
Deze site maakt gebruik van "cookies". Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken en die u bij een volgend bezoek automatisch herkennen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan betekenen dat u niet alle functies volledig kunt gebruiken.

Logs
Elke keer dat de website wordt bezocht, worden er voor statistische doeleinden logs gemaakt en verwerkt, waarbij de individuele gebruiker anoniem blijft:

»      Referrer (pagina van waaruit u deze website bezoekt)

»      Zoektermen (voor zoekmachines als referrer)

»      IP wordt geanalyseerd om het land van herkomst en de provider te bepalen

»      Browser, besturingssysteem, geïnstalleerde plug-ins en schermresolutie

»      Duur van het bezoek aan de pagina's

De genoemde gegevens worden door ons op basis van ons rechtmatig belang in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 punt f) van de AVG voor de volgende doeleinden verwerkt:

»      Zorgen voor een soepele verbinding met de website,

»      Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,

»      Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem (opslagduur van relevante gegevens: 7 dagen), alsmede

»      andere administratieve doeleinden.

Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren, indien wij concrete aanwijzingen hebben voor onrechtmatig gebruik. De gegevens worden onmiddellijk gewist als ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken, uiterlijk na 24 maanden.

Overdracht van gegevens
Een overdracht aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, vindt niet plaats zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens alleen aan derden indien dit wettelijk is toegestaan (bijv. op grond van artikel 6 van de AVG) en/of noodzakelijk is. In sommige gevallen maken we gebruik van dienstverleners voor de wettelijk vereiste verwerking van gegevens; de website wordt bijvoorbeeld gehost door Netigo GmbH Düsseldorf en onderhouden door Netigo GmbH Düsseldorf. Wij blijven volledig verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Onze diensten worden regionaal verleend, afhankelijk van de locatie van de aanvrager, eventueel via onze respectieve lokale verkooppartners. Hiertoe worden de voor de verwerking van de contactaanvraag benodigde gegevens aan de verantwoordelijke verkooppartner doorgegeven. Afhankelijk van de locatie van de aanvrager kunnen gegevens ook naar het buitenland worden verzonden (met inbegrip van de VS en andere landen buiten de EU/EER).

Aansprakelijkheid voor eigen inhoud
De inhoud van deze pagina's is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten.

Aansprakelijkheid voor links (inhoud van externe aanbieders)
Kruisverwijzingen ("links") naar de inhoud van andere aanbieders moeten worden onderscheiden van deze eigen inhoud. Wij hebben geen invloed op de inhoud van gelinkte pagina's; voor de inhoud ervan is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk.

Rechten van de betrokkene
Wij delen u hierbij mee dat u overeenkomstig artikel 15 e.v. van de AVG jegens ons recht hebt op inzage in de betreffende persoonsgegevens en op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, op bezwaar tegen de verwerking en op overdraagbaarheid van gegevens onder de daarin gestelde voorwaarden. U hebt ook het recht om op grond van artikel 77 van de AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met deze verordening. Als de verwerking gebaseerd is op artikel 6 lid 1 punt a) van de AVG of artikel 9 lid 2 punt a) van de AVG (toestemming), hebt u ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken; dit laat de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking daarvan is uitgevoerd onverlet.

Veranderingen in ons privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid af en toe aan te passen zodat dit altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten op te nemen in het privacybeleid, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. Dit nieuwe privacybeleid geldt dan voor uw volgende bezoek.

Vragen
Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, die samen met zijn team ook beschikbaar is in geval van verzoeken of klachten.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Dr. Jörn Voßbein
Externer Datenschutzbeauftragter (Externe functionaris voor gegevensbescherming)
Otto-Hausmann-Ring 113
D-42115 Wuppertal
Duitsland
https://www.uimc.de
T +49 202 946 7726 200
F +49 202 946 7726 9200
E-mail: datenschutz.martor@uimc.de

GoogleMaps
Om uw reis te vereenvoudigen, bieden wij u het gebruik van Google Maps aan om kaarten weer te geven en een routeplanning te maken. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Deze pagina's worden dienovereenkomstig gemarkeerd.

Door gebruik te maken van deze dienst geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de door Google verzamelde en door u ingevoerde gegevens. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn te vinden op www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html [externe pagina].

Webanalyse met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw verkort IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot gebruik van de website en het internet. Google zal deze informatie eventueel aan derden verstrekken, voor zover de wet dit vereist of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door Google Analytics door een add-on in uw browser te installeren. Hiervoor kunt u de onderstaande link volgen, die u naar de Google-pagina brengt: tools.google.com/dlpage/gaoptout [externe pagina].

LinkedIn
Deze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Telkens wanneer u een van onze pagina's bezoekt die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt ervan op de hoogte gesteld dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Als u op de "Recommend-button" van LinkedIn klikt en u bent ingelogd op uw LinkedIn-account, dan kan LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelen aan u en uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy [externe pagina]

XING
Onze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De provider is XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Telkens wanneer u een van onze pagina's bezoekt die XING-functies bevat, wordt een verbinding met XING-servers tot stand gebracht. Voor zover ons bekend, worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. Er worden met name geen IP-adressen opgeslagen en het gebruiksgedrag wordt niet geëvalueerd. Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in het privacybeleid van XING: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection [externe pagina]

YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Deze website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. Als u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. Raadpleeg het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over hoe er met gebruikersgegevens wordt omgegaan: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy [externe pagina]

Twitter
Op onze pagina's vindt u functies van de dienst Twitter. Deze functies worden geleverd door Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Door gebruik te maken van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. De gegevens worden ook naar Twitter verzonden. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy [externe pagina]. U kunt de privacyinstellingen van Twitter wijzigen in de accountinstellingen onder: http://twitter.com/account/settings [externe pagina].

Google+
Onze pagina's gebruiken functies van Google+. De provider is Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Gebruik de Google+-knop om wereldwijd informatie te publiceren. Met de Google+-knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat u +1 hebt gegeven voor bepaalde content, als informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw +1 kan samen met uw profielnaam en foto verschijnen in Google-services, zoals zoekresultaten of uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties. Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+-knop te kunnen gebruiken, hebt u een openbaar Google-profiel nodig dat wereldwijd zichtbaar is en ten minste de naam moet bevatten die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt in alle Google-services gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook in de plaats komen van een andere naam die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben. Naast de hierboven beschreven toepassingen worden de door u verstrekte gegevens gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google mag geaggregeerde statistieken publiceren over de +1-activiteiten van gebruikers of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gerelateerde websites.

Facebook (Like-button)
Op onze website zijn plug-ins ("Vind ik leuk"-knop) van Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten) geïntegreerd. Wanneer u de betreffende pagina op onze website bezoekt, ontvangt Facebook informatie over welke van onze websites u met uw IP-adres hebt bezocht. Als u als lid bent ingelogd op Facebook, wordt dit gekoppeld aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plug-in-functies (bijv. klikken op de "Vind ik leuk"-knop, commentaar plaatsen) wordt deze informatie ook aan uw Facebook-account gekoppeld. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt.


+49 212 73870-0