JURIDISCHE MEDEDELING

MARTOR KG

Lindgesfeld 28
42653 Solingen
Germany

T +49 212 73870-0
F +49 212 73870-90
info(at)martor.de

VAT-No. DE 120872947
Handelsregister: Amtsgericht Wuppertal HRA 19725

Algemeen directeur: Daniel Otto, Dr. Gregor Langer

Technische wijzigingen voorbehouden. Kleuren van het getoonde product kunnen afwijken.

Het internet fungeert als decentrale netwerkgroep met tussenopslag en overdracht van tijdelijke gegevens. Daarom is een garantie voor het uitsluiten van manipulaties, van onbedoelde vervalsing en een garantie voor het gebruik van uitsluitend actuele gegevens (bijvoorbeeld omdat de oude versie zich nog in de cache bevindt) op de route van aanbieder naar gebruiker op dit moment niet mogelijk.

Wij wijzen u daarom als volgt op deze door het systeem veroorzaakte beperking: U ontvangt de gegevens conform de voorwaarden van internet. Daarom kunnen wij voor de juistheid van de informatie en de overeenstemming met de originele gegevens geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De inhoud van onze pagina’s is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als dienstverlener zijn wij conform § 6 lid.1 MDStV (Duits staatsverdrag inzake mediadiensten) en § 8 lid.1 TDG (Duitse wet op het gebruik van telediensten) verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetten. Dienstverleners zijn echter niet verplicht om de door hen overgedragen of opgeslagen informatie van derden te bewaken of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op onwettige activiteiten. De verplichting voor het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijft hiervan onverlet. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment dat een concrete schending wordt vastgesteld. Als we dergelijke overtredingen vaststellen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Ons aanbod bevat koppelingen naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom kunnen we voor deze externe inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gekoppelde pagina’s is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gekoppelde pagina’s zijn op het tijdstip van het koppelen gecontroleerd op mogelijke schendingen. Op het moment van koppelen is er geen illegale inhoud vastgesteld. Een permanente controle van de inhoud van de gekoppelde pagina’s is echter zonder concrete aanwijzingen van een schending niet redelijk haalbaar. Bij het bekend worden van schendingen zullen we de betreffende koppelingen direct verwijderen.

De firma MARTOR doet er alles aan om altijd rekening te houden met de auteursrechten van anderen of maakt gebruik van zelfgemaakte en licentievrije inhoud. De door de firma MARTOR gemaakte inhoud op deze pagina’s is onderworpen aan de Duitse auteursrechtwetgeving. Bijdragen van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Voor verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke soort gebruik dat buiten de grenzen van de auteursrechtwetgeving valt, is schriftelijke toestemming vereist van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn alleen toegestaan voor privé- en niet-commercieel gebruik. Voor eventuele zetfouten evenals voor de juistheid van de gegevens accepteert de firma MARTOR geen aansprakelijkheid. Gegevensbescherming
Voor zover op onze pagina’s persoonsgegevens (zoals naam, aanhef of e-mailadres) worden verzameld, vindt dit zoveel mogelijk steeds op vrijwillige basis plaats. Het gebruik van de aanbiedingen en diensten is, voor zover mogelijk, altijd mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens. Het gebruik van de in het kader van de colofonverplichting gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hiermee uitdrukkelijk uitgesloten. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van het ongevraagd toesturen van reclamemateriaal, zoals via spammails.