ABYSTE VŠEMU DOKONALE ROZUMĚLI. ODBORNÉ POJMY ZE SVĚTA MARTOR.


Přejeme si, abyste naše produkty používali bezpečně a efektivně. To funguje tím lépe, čím více našim nožům rozumíte. Proto jsme pro Vás vytvořili slovníček pojmů. Obsahuje odborné pojmy, se kterými se u nás setkáváte - vysvětlené srozumitelnou formou.

Automatické zatažení čepele

Čepel se zatáhne do rukojeti, jakmile opustí řezaný materiál. Podmínkou je, že není přidržován posunovač. Bezpečnostní nože s automatickým zatažením čepele se nazývají SECUNORM …

NAHORU
Bezpečnostní nože

Přestože máme v nabídce různé typy řezacích nástrojů: bezpečnostní nože představují hlavní obor naší činnosti. Naše bezpečnostní nože odvozují svůj název ze skutečnosti, že disponují spolehlivou bezpečnostní technologií: automatickým, resp. plně automatickým zatažením čepele nebo zakrytou čepelí. Používáním našich bezpečnostních nožů lze významně snížit počet poranění pořezáním.

NAHORU
Bezpečnostní technologie

Naše bezpečnostní technologie se nazývají: manuální zatažení čepele (jen u nožů, jež nepatří mezi bezpečnostní nože), automatické zatažení čepele (SECUNORM), plně automatické zatažení čepele (SECUPRO), zakrytá čepel (SECUMAX) a volitená ochrana (SECUBASE).

NAHORU
Bezpečnostní úroveň

Rozlišujeme mezi čtyřmi bezpečnostními úrovněmi: volitelná bezpečnost (zatažení a aretace čepele), vyšší zabezpečení (automatické zatažení čepele), velmi vysoké zabezpečení (plně automatické zatažení čepele) a nejvyšší zabezpečení (zakrytá čepel).

NAHORU
Dolní kryt

Dolní kryt je připevněn přímo k rukojeti v místě přístupu k čepelím bezpečnostních nožů. Jeho úkolem je držet řezný materiál a vést ho tak, aby nedošlo k zaseknutí a aby čepel směřovala pod správným úhlem.

NAHORU
Držák čepele

Aby byl zaručen průběžný silový styk, je čepel upnuta držákem čepele. Držák čepele se zpravidla skládá z horní části (kryt čepele) a spodní části (nosič čepele).

NAHORU
Dvou / čtyřnásobné použití čepele

Je-li možno čepel obrátit a díky tomu ji použít vícekrát, hovoříme o dvou resp. čtyřnásobně použitelné čepeli.

NAHORU
Ergonomický tvar

Je-li řezací nástroj konstruován tak, že mimořádně dobře padne do ruky, hovoříme o „ergonomickém tvaru“ resp. o „ergonomickém designu“.

NAHORU
Hloubka řezu

Hloubka řezu vypovídá o tom, do jaké hloubky čepel pronikne v řezaném materiálu.

NAHORU
Hrot

Bezpečnostní nože se zakrytou čepelí mají hrot. Společně s rukojetí spolehlivě brání kontaktu s čepelí. Ve většině případů je vpředu zpravidla dostatečně špičatý, aby se usnadnilo proniknutí nože do řezaného materiálu – ale zároveň zaoblený tak, aby nebylo možné se o něj poranit.

NAHORU
Instalovaná čepel

Čepel, s níž je řezací nástroj standardně dodáván, je instalovanou čepelí. Namontovat lze ale také ještě další čepele. Ty nazýváme volitelné čepele.

NAHORU
Jednorázové nože

U našich jednorázových nožů nelze čepel vyměnit. Po použití je můžete jednoduše zlikvidovat jako běžný odpad.

NAHORU
Jednostranně / oboustranně broušené ostří

V závislosti na tom, zda je ostří nabroušeno pouze na jedné nebo na obou stranách, označujeme je jako jednostranně či oboustranně broušené.

NAHORU
Kategorie čepelí

Příslušnou nadřazenou skupinu čepelí označujeme jako kategorii čepelí. Rozlišují se tvarem (např. trapézová čepel, háková čepel atd.), oblastí použití (např. čepel pro použití v průmyslu) nebo funkcí (např. škrabací čepel, začišťovací čepel).

NAHORU
Kategorie produktů

Hlavní (nadřazenou) skupinu řezacích nástrojů označujeme jako kategorii produktů. Tyto kategorie u nás najdete celkem tři : 1. Bezpečnostní nože, 2. Nože, 3. Speciální nože (skalpely, začišťovací nože, škrabky atd.).

NAHORU
Kluzná noha

U některých našich bezpečnostních nožů se zakrytou čepelí ústí rukojeť do kluzné nohy. Jak již napovídá název, noha lehce klouže pod řezaným materiálem. Řezaný materiál je současně horní stranou kluzné nohy přiváděn k čepeli.

NAHORU
Komfort

Užitečné vlastnosti řezacího nástroje, jako je jeho ergonomický tvar nebo snadná a bezpečná výměna čepele, zvyšují váš komfort při jeho používání.

NAHORU
Komplexní řešení pro řezání

Naše produkty a služby jsou společnou zárukou bezpečných řešení v oblasti řezání. Naše řešení jsou vždy individuálně uzpůsobena konkrétní problematice spojené s řezáním, např. určité pracovní činnosti, speciálnímu okolí nebo typu řezaného materiálu.

NAHORU
Kryt čepele

Kryt čepele je malá destička doléhající na čepel. Společně s nosičem čepele přidržuje čepel. U mnoha našich řezacích nástrojů musíte tento kryt nejprve nadzvednout, abyste mohli čepel vyměnit.

NAHORU
Kvalitní provedení čepelí

Všechny čepele vyráběné společností MARTOR vykazují kvalitní provedení.  Přesto i mezi nimi existují kvalitativní rozdíly, které s Vámi probereme při osobních konzultacích, např. čepele s ochrannou vrstvou a bez.

NAHORU
Nosič čepele

Čepel je umístěná na nosiči čepele. Zde je udržována v přesné poloze jednou nebo více zarážkami. Některé nosiče čepele jsou navíc vybavené malým magnetem, který zajišťuje čepel při výměně.

NAHORU
Nože s dvojitým bezpečnostním zámkem a páčkou pro vysunutí čepele

Aktuální příklady: SECUPRO 625, SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK a SECUNORM MIZAR. Všechny tyto nože patří mezi nedávno uvedené příbuzné produkty inovativních nožů s dvojitým bezpečnostním zámkem a páčkou pro vysunutí čepele. Na spodní straně jejich rukojeti je páčka, s jejíž pomocí snadno a pohodlně vysunete čepel.

NAHORU
Nůž 3 v 1

Příklad SECUMAX 150: je vybaven separátní hlavou s čepelí, vhodnou pro tři různé druhy použití: řezání, seškrabavání, rozřezávání. 

NAHORU
Odstraňovač lepicích pásek

Některé z našich řezacích nástrojů disponují přídavně též nařezávačem lepicích pásek. Příklad: SECUMAX 320. Jedná se přitom o otočnou kovovou destičku s dvěma různými hloubkami naříznutí.

NAHORU
Ostří

Nabroušenou část čepele nazýváme ostřím. Máme-li na mysli pouze vnější konec ostří, hovoříme o špičce čepele.

NAHORU
Otvor pro výstup čepele

Otvor pro výstup čepele se nachází v přední části rukojeti. Tudy se čepel vysouvá z rukojeti resp. se do ní opět zasouvá.

NAHORU
Otvor pro zavěšení

Otvor pro zavěšení se nachází na zadní části rukojeti. Pomocí otvoru můžete zavěsit řezací nástroj na bezpečném místě. Nebo zde můžete protáhnout pásku a upevnit nůž MARTOR tímto způsobem.

NAHORU
Páčka

U nožů s dvojitým bezpečnostním zámkem se čepel neuvolňuje pomocí posunovače, nýbrž pomocí páčky. Pro vysunutí čepele stiskněte páčku ve spodní části rukojeti.

NAHORU
Plastová vložka

Příklad SECUNORM HANDY: vnitřní část nože se při výměně čepele kompletně vytáhne, označujeme ji jako plastovou vložku.

NAHORU
Plně automatické zatažení čepele

Čepel se zatáhne do rukojeti, jakmile opustí řezaný materiál – a to i tehdy, pokud přidržujete posunovač (resp. páčku). Bezpečnostní nože s plně automatickým zatažením čepele se nazývají SECUPRO …

NAHORU
Pojistka

Pojistka brání tomu, aby se čepel vysunula z rukojeti, aniž byste si to přáli. Odjištění se provádí zpravidla pomocí stejného ovládacího prvku.

NAHORU
Pojistka 3 v 1

Příklad SECUNORM MIZAR: Tento nůž s páčkou pro vysunutí čepele disponuje jedinečnou bezpečnostní pojistkou 3 v 1. S její pomocí můžete čepel nejen zajistit a odjistit, nýbrž také bezpečně zahájit výměnu čepele.

NAHORU
Posunovač

Většina našich bezpečnostních nožů disponujících automatickým nebo plně automatickým zatažením čepele je vybavena posunovačem. Zatlačením posunovače dopředu vysouváte čepel do její řezací polohy.

NAHORU
Potah TiN

TiN je zkratkou pro titannitrid, česky nitrid titanu, což je chemická sloučenina vznikající spojením titanu s dusíkem. Tento materiál se vyznačuje velmi vysokým stupněm tvrdosti a odolnosti proti korozi. Naše čepele potažené TiN se proto pomaleji opotřebovávají a mají delší životnost, a to při stabilně vysoké ostrosti.

NAHORU
Příbuzné produkty

Podskupinu řezacích nástrojů, které spojuje určitý charakteristický znak, nazýváme příbuznými produkty. Tyto produkty se mohou nacházet i v různých produktových kategoriích. Jako příklady lze uvést: MDP nože (= zjistitelné detektory kovů), jednorázové nože, reklamní nože, nože uvolňující čepel stisknutím páčky, atd.

NAHORU
Přístup k čepeli

U našich bezpečnostních nožů se zakrytou čepelí znamená přístup k čepeli vzdálenost mezi rukojetí a hrotem. Ten je vždy dostatečně malý, aby neumožnil prostrčení prstu, avšak zároveň dostatečně široký, aby nůž snadno řezal požadovaný materiál.

NAHORU
Pro praváky i leváky

Umožňuje-li nůž stejně pohodlné použití jak pravákům, tak i levákům, pak tuto skutečnost uvedenou formou zdůrazňujeme.

NAHORU
Protiskluzová úprava

Vrstvu tvořenou měkkým plastem, propůjčující rukojeti mimořádně vysokou odolnost proti sklouznutí, označujeme jako protiskluzovou úpravu.

NAHORU
Reklamní nože

V případě celé řady nožů existuje rovněž varianta pro reklamní účely. Tyto nože nejsou opatřeny logem MARTOR, ale je na nich dostatek místa pro vámi zvolený nápis nebo logo. Své zákazníky, přátele a partnery tak můžete obdarovat reklamním předmětem vysoké užitné hodnoty s dlouhou životností.

NAHORU
Rukojeť

Rukojeť je hlavní částí našich řezacích nástrojů. Na rukojeti se nachází posunovač, páčka, tlačítka atd. V rukojeti je integrována např. čepel nebo mechanizmus umožňující zatažení čepele.

NAHORU
Řezacím kanálkem

Zatímco pojem „přístup k čepeli“ označuje prostor mezi rukojetí a špičkou nože a sahá až po začátek zakryté čepele, řezací kanálek jde ještě dále. Například u nože SECUMAX 350: Řezacím kanálkem je zde myšlena celá dráha, kterou urazí řezaný materiál poté, co vejde v kontakt s nožem – od „vstupní brány“ mezi rukojetí a špičkou, přes čepel, až po za ní se nacházející plastovou oddělovací linii. Přitom platí: Čím je řezací kanálek užší, tím snadněji se Vám řeže.

NAHORU
Řezaný materiál

Pomocí svého řezacího nástroje zpracováváte řezaný materiál. Materiál, jenž jde řezat obzvláště dobře, patří do kategorie „hlavních řezaných materiálů“. Jako „vedlejší řezané materiály“ označujeme materiály, které lze rovněž řezat nástrojem, i když pro ně nůž MARTOR není speciálně určený.

NAHORU
SECUBASE

Jako SECUBASE označujeme skupiny produktů pro všechny řezné nástroje, které nabízejí volitelnou ochranu. Bezpečnostní nože SECUBASE obvykle nabízejí možnost zasunutí čepele nebo pevné čepele, z kterých si uživatel může vybrat.

NAHORU
SECUMAX

SECUMAX je název skupiny našich výrobků, označující všechny nože, které zaručují maximální bezpečnost práce. Bezpečnostní nože SECUMAX mají zpravidla zakrytou čepel, která nemůže přijít do kontaktu ani s uživatelem, ani s ještě zabaleným zbožím.

NAHORU
SECUNORM

SECUNORM je u nás název skupiny výrobků pro všechny řezací nástroje, které zaručují vysokou bezpečnost práce. Bezpečnostní nože SECUNORM jsou zpravidla vybavené automatickým zatažením čepele na ochranu proti řezným poraněním.

NAHORU
SECUPRO

SECUPRO je u nás název skupiny výrobků pro všechny řezací nástroje, které zaručují velmi vysokou bezpečnost práce. Bezpečnostní nože SECUPRO jsou zpravidla vybavené plně automatickým zatažením čepele na ochranu proti řezným poraněním.

NAHORU
Tlačítko pro výměnu čepele

U některých bezpečnostních nožů můžete výměnu čepele spustit stisknutím tlačítka pro výměnu čepele.

NAHORU
Tloušťka stěny

Některé z našich nožů na papír a fólie jsou tenké do té míry, že u rozměrů již nehovoříme o „šířce“. Místo toho udáváme tloušťku stěny rukojeti, ta je např. 2 nebo 3 mm – tyto nože jsou jako stvořené na řezání v úzkých štěrbinách a v těsných meziprostorech.

NAHORU
Typy řezání

Typem řezání rozumíme popis toho, jak resp. k čemu uživatel používá svůj řezací nástroj. Příkladně lze uvést: řez tahem, řez tlakem, silový řez nebo pilkový řez. Alternativně však může pojem typ řezání označovat i výsledek řezání, například „vyřezání okénka“ nebo „seříznutí víka“.

NAHORU
Volitelná čepel

Téměř všechny naše bezpečnostní nože můžete podle potřeby použít s alternativní čepelí MARTOR. Touto volitelnou čepelí může být např. háková čepel (místo instalované trapézové). Čepel může být rovněž z nerezové nebo pocínované (TiN) oceli. Může mít také zakulacené rohy nebo špičky, které nejsou ostré. To vše je – vzhledem k tomu, že naše produktové portfolio čítá přibližně 160 čepelí – jen malý výběr možností.

NAHORU
Výměna čepele

Většina našich řezacích nástrojů jsou nože k opakovanému použití. Výměnu čepele jsme učinili tak snadnou, bezpečnou a komfortní, jak to jen bylo možné. Nechceme dopustit, abyste se při výměně zranili. Ani to, aby během výměny docházelo ke ztrátám čepelí.

NAHORU
Zakrytá čepel

Nůž je konstruován tak, aby čepel byla z vnější strany chráněna před kontaktem s okolím. To znamená: nejvyšší míra zabezpečení proti řezným poraněním a poškození nástroje. Bezpečnostní nože se zakrytou čepelí nazýváme SECUMAX…

NAHORU
Zjistitelný detektorem kovů

Výrobkovou řadu nožů MDP jsme vyvinuli speciálně pro „citlivá“ odvětví, např. potravinářský a farmaceutický průmysl. Zkratka MDP znamená „metal detectable plastic“ (plast detekovatelný detektorem kovu). Nože MARTOR z tohoto speciálního vysoce kvalitního plastu mohou být rozpoznány a vyfiltrovány podnikovými detektory, pokud se nechtěně dostanou do výrobního procesu. Je tak možné účinně předcházet poruchám a znečištění, a to i při nejmenších velikostech částic plastu.

NAHORU