RECYKLACE OBALŮ. JEDNODUCHÁ A BEZPEČNÁ LIKVIDACE.

Společnost MARTOR podporuje navracení obalových materiálů zpět do oběhu. Pomáhá tak šetřit životní prostředí a zdroje.

Aby pro vás správné roztřídění jednotlivých materiálů a jejich cílená recyklace byly snazší, budou naše obaly do budoucna jednoznačně označeny následujícími recyklačními kódy:

Vlnitá lepenka
Ostatní kartony
Papír
Polyvinylchlorid
Polyethylen o nízké hustotě
Polypropylen
Polystyren
ABS
Železo | Ocel
Papír a karton/plast

Nějakou dobu však samozřejmě potrvá, než všechny obaly značky MARTOR na trhu přejdou na nový systém značení. Jako alternativu tedy prosím použijte tento seznam. V něm najdete veškeré obaly podle daného výrobku a odpovídající doporučení týkající se recyklace.

MARTOR Recyklace obalů (pdf)