PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Proto s Vašimi osobními údaji samozřejmě nakládáme vždy podle zákonných předpisů o ochraně osobních údajů. Ochranou osobních údajů jsme pověřili externí subjekty. Externí ochranu osobních údajů zajišťuje UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG.

Dále bychom Vás chtěli informovat o zpracování osobních údajů.

Získávání a zpracování osobních údajů
Naší on-line nabídku můžete v zásadě využívat, aniž byste zveřejnili své osobní údaje. Budeme-li se při návštěvě našich internetových stránek, např. v rámci kontaktních formulářů, nebo při přihlašování/registraci ptát na osobní údaje (například jméno, adresu nebo e-mailovou adresu), budete je poskytovat vždy dobrovolně. Tyto informace použijeme pouze k vlastním obchodním účelům (například pro zasílání vyžádaných materiálů/informací).

Při jakýchkoliv otázkách nás můžete na internetových stránkách kontaktovat pomocí připraveného formuláře. Při tom je povinné zadat označené údaje, aby bylo možné dotaz přiřadit a zodpovědět. Další údaje mohou být sděleny dobrovolně. Zpracování osobních údajů pro účely kontaktu s námi probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě Vašeho dobrovolného souhlasu.

Osobní údaje, které sbíráme pro použití kontaktního formuláře, budou po zodpovězení Vámi položené otázky a rovněž po uplynutí povinného uložení podle daňových a obchodně-právních předpisů smazány.

Udělený souhlas – například pro účely námi zasílaných zajímavých informací – u nás můžete kdykoliv a bez udání důvodů zrušit s účinkem do budoucna. K tomu můžete použít výše uvedený kontaktní formulář, nebo použít postup uvedený v zaslaném sdělení.

Cookies
Tato stránka používá „cookies“. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají na Váš počítač a umožňují analyzovat využívání internetových stránek a Vaše automatické rozpoznání při další návštěvě. Instalaci cookies můžete zakázat v příslušném nastavení Vašeho prohlížeče. To by ovšem mohlo případně způsobit, že nebudete schopni využívat úplnou nabídku.

Protokolování
Při každém přístupu na internetovou stránku se vytvoří a zpracují protokoly pro statistické účely, přičemž jednotliví uživatelé zůstávají v anonymitě:

» Referer (stránka, z jejíhož odkazu jste se dostali na tuto internetovou stránku)

» Vyhledávané pojmy (u vyhledávačů jako refererů)

» IP bude vyhodnocena pro zjištění země původu a poskytovatele internetu

» Prohlížeč, operační systém, instalované zásuvné moduly a rozlišení obrazovky

» Čas pobytu na stránkách

Uvedené údaje zpracujeme na základě naše oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro tyto účely:

» zajištění bezproblémového přístupu na internetové stránky,

» zajištění pohodlného používání našich internetových stránek,

» vyhodnocení systémové bezpečnosti a stability (doba uložení příslušných údajů: 7 dní) a

» pro další administrativní účely.

Vyhrazujeme si právo tyto údaje následně zkontrolovat, získáme-li konkrétní podklady o protiprávním používání. Údaje budou neprodleně smazány, jakmile již nebudou nutné k dosažení účelu, nejpozději však po 24  měsících.

Předávání údajů
Předávání třetím subjektům pro komerční či nekomerční účely se bez Vašeho výslovného souhlasu zásadně neprovádí. Osobní údaje předáváme třetím subjektům pouze tehdy, je-li to dovoleno zákonem (jako např. na základě článku 6 GDPR) a/nebo bude-li to nutné. Částečně využíváme pro zákonem předpokládané povinné zpracování údajů poskytovatele služeb; naše internetová stránka je tedy hostována u společnosti Netigo GmbH Düsseldorf, která se o ni také stará. Celou odpovědnost za zpracování osobních údajů přitom neseme my.

Naše služby poskytujeme regionálně podle sídla žadatele, případně místně pomocí našich příslušných provozních partnerů. V takovém případě budou příslušnému provoznímu partnerovi předány osobní údaje nezbytné pro zpracování kontaktní žádosti. Podle sídla žadatele mohou být osobní údaje předány do zahraničí (včetně USA a dalších států mimo EU/EHP).

Ručení za vlastní obsah
Obsah těchto stránek byl sestaven s velkou pečlivostí. Přesto nemůžeme nijak ručit za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah těchto stránek podle obecných zákonů.

Ručení za odkazy (obsah cizích poskytovatelů)
Od tohoto vlastního obsahu se odlišují odkazy („linky“) na obsah připravený jinými poskytovateli. Na tento obsah nemáme žádný vliv; za obsah odkazovaných internetových stránek ručí vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel dotčené internetové stránky.

Práva subjektu údajů
Tímto Vám oznamujeme, že podle čl. 15 a násl. GDPR máte za v něm stanovených podmínek právo na informace o dotčených osobních údajích, na jejich opravu či výmaz nebo na omezení zpracování či právo zamítnout zpracování a rovněž právo na přenos osobních údajů. Také máte podle článku 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového orgánu, budete-li se domnívat, že zpracování Vašich osobních údajů odporuje tomuto nařízení. Bude-li se zpracování týkat čl. 6 odst. 1 písm. a) GDRP nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR (souhlas), máte dále právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Změna našich ustanovení o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo toto prohlášení k ochraně osobních údajů případně přizpůsobovat, aby odpovídalo aktuálním požadavkům právních předpisů nebo aby bylo možné do prohlášení k ochraně osobních údajů začlenit změny poskytování našich služeb, například při zavádění nových služeb. Pro Vaši novou návštěvu pak platí nové prohlášení k ochraně osobních údajů.

Dotazy
V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit přímo na našeho pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů, který Vám bude k dispozici v případě požadavků na informace, žádostí i potíží.

Kontakt na pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů
Dr. Jörn Voßbein
externí pracovník odpovědný za ochranu osobních údajů
Otto-Hausmann-Ring 113
42115 Wuppertal
Německo
https://www.uimc.de
T +49 202 946 7726 200
F +49 202 946 7726 9200
E-mail: datenschutz.martor@uimc.de

Mapy Google
Pro usnadnění příjezdu Vám pro znázornění map a plánování tras nabízíme využití Map Google. Poskytovatelem Map Google je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tyto stránky Vám budou příslušně označeny.

Používáním těchto služeb souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a využíváním při tom získaných a rovněž Vámi poskytnutých osobních údajů společností Google. Podmínky použití Map Google naleznete na www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html (externí stránka).

Analýza webu pomocí Google Analytics
Tato internetová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu od společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které budou uloženy na Vašem počítači a které umožní analýzu Vaší návštěvy internetové stránky. Informace o Vašem používání těchto webových stránek shromážděné prostřednictvím cookies (včetně Vaší zkrácené IP adresy) se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Společnost Google tyto informace použije, aby vyhodnotila Vaše užívání webových stránek, aby pro provozovatele internetových stránek sestavila zprávy o aktivitách na internetových stránkách a aby poskytovala další služby spojené s využíváním internetu. I Google předá tyto informace třetím subjektům, bude-li to předepsáno zákonem, nebo bude-li třetí subjekt tyto údaje zpracovávat jménem společnosti Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými svými údaji.

Používání Vašich údajů v Google Analytics můžete zablokovat, přičemž si do svého prohlížeče nainstalujete tzv. zásuvný modul. K tomu můžete kliknout na následující odkaz, kterým se dostanete na stránku Google: tools.google.com/dlpage/gaoptout (externí stránka).

LinkedIn
Tato internetová stránka využívá funkce LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Při každém načtení jedné z našich stránek obsahujících funkce LinkedIn se vytvoří spojení se servery LinkedIn. LinkedIn bude informována o tom, že jste navštívili naše internetové stránky ze své IP adresy. Když kliknete na „tlačítko doporučení“ LinkedIn a přihlásíte se ke svému účtu LinkedIn, bude možné, aby tato společnost přiřadila Vaši návštěvu na naší internetové stránce k Vám a Vašemu uživatelskému účtu. Poukazujeme na to, že jako poskytovatel stránek nevíme nic o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití u LinkedIn. Další informace naleznete v prohlášení k ochraně osobních údajů LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (externí stránka)

XING
Naše internetová stránka využívá funkce sítě XING. Poskytovatelem je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Při každém načtení jedné z našich stránek obsahujících funkce XING se vytvoří spojení se servery XING. Podle našich znalostí při tom nejsou ukládány osobní údaje. Zejména se neukládají IP adresy a nevyhodnocuje chování uživatelů. Další informace o ochraně osobních údajů a tlačítku XING pro sdílení naleznete v prohlášení k ochraně osobních údajů společnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection (externí stránka)

YouTube
Naše internetová stránka využívá zásuvné moduly stránky YouTube, kterou provozuje Google. Provozovatelem stránky je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jestliže navštívíte některou z našich stránek se zásuvným modulem YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Přitom dostane server YouTube informace, které z našich stránek jste navštívili. Budete-li přihlášení ke svému uživatelskému účtu na Youtube, umožníte společnosti YouTube, aby Vaše chování při surfování přiřadila přímo Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se ze svého účtu YouTube. Další informace o nakládání s údaji uživatelů naleznete v prohlášení k ochraně osobních údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy (externí stránka)

Twitter
Na našich stránkách jsou začleněny funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Při používání Twitteru a funkce „Re-Tweet“ budou Vámi navštívené internetové stránky spojeny s Vaším twitterovým účtem a budou s tím seznámeni další uživatelé. Při tom budou rovněž na Twitter předávány údaje. Poukazujeme na to, že jako poskytovatel stránek nevíme nic o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití Twitterem. Další informace naleznete v prohlášení k ochraně osobních údajů Twitteru na adrese: http://twitter.com/privacy (externí stránka) Nastavení ochrany svých osobních údajů můžete změnit v nastavení svého twitterového účtu na adrese: http://twitter.com/account/settings (externí stránka).

Google+
Naše stránky využívají funkce Google+. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Pomocí ikony Google+ můžete šířit informace po celém světě. Pomocí ikony Google+ dostáváte Vy i ostatní uživatelé personalizovaný obsah společnosti Google a našich partnerů. Google ukládá jak informace, že jste nějakému obsahu dali +1, ale také informace o stránce, kterou jste při kliknutí na +1 navštívili. Vaše +1 mohou být jako údaje začleněny společně s Vaším uživatelským jménem a Vaší fotografií do služeb Google, jako jsou výsledky vyhledávání nebo do Vašeho profilu Google, nebo na jiná místa na internetových stránkách a oznámení na internetu. Google ukládá informace o Vašich aktivitách +1, aby mohla zlepšovat své služby poskytované Vám i ostatním. Abyste mohli používat ikonu Google+, musíte mít celosvětově viditelný veřejný profil Google, který musí obsahovat alespoň pro něj zvolené jméno. Toto jméno se používá ve všech službách Google. V některých případech může být toto jméno nahrazeno i jiným jménem, které bude prostřednictvím Vašeho účtu Google použito u částí obsahu. Identita Vašeho profilu Google může být zobrazena uživatelům, kteří znají Vaši e-mailovou adresu nebo disponují jinými informacemi umožňujícími Vaši identifikaci. Kromě výše uvedených účelů použití budou Vámi předané informace používány v souladu s platnými ustanoveními o ochraně osobních údajů společnosti Google. Google může zveřejňovat statistiky ze shromážděných údajů o +1 aktivitách uživatelů nebo je předávat dalším uživatelům a partnerům, jako jsou vydavatelé, zadavatelé inzerce nebo příbuzné internetové stránky.

Facebook (tlačítko To se mi líbí)
Na našich internetových stránkách je částečně integrován tzv. zásuvný modul (tlačítko „To se mi líbí“) z Facebooku (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Při načtení některé z našich internetových stránek bude společnosti Facebook sděleno, kterou z našich internetových jste navštívili ze své IP adresy. Budete-li přihlášeni jako člen na Facebooku, dojde k přiřazení Vašeho osobního uživatelského facebookového účtu. Při použití funkcí zásuvných modulů (např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“, připojením komentáře atd.) budou k Vašemu facebookovému účtu přiřazeny i tyto informace, čemuž můžete zabránit odhlášením se z používání zásuvného modulu.