PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Proto s Vašimi osobními údaji samozřejmě nakládáme vždy podle zákonných předpisů o ochraně osobních údajů. Ochranou osobních údajů jsme pověřili odborné a spolehlivé externí subjekty. Externí ochranu osobních údajů zajišťuje UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG.

Dále bychom Vás chtěli informovat o zpracování osobních údajů.

Získávání a zpracování osobních údajů
Naši on-line nabídku můžete v zásadě využívat, aniž byste zveřejnili své osobní údaje. Budeme-li se při návštěvě našich internetových stránek, např. v rámci kontaktních formulářů, nebo při přihlašování/registraci ptát na osobní údaje (například jméno, adresu nebo e-mailovou adresu), budete je poskytovat vždy dobrovolně. Tyto informace použijeme pouze k vlastním obchodním účelům (například pro zasílání vyžádaných materiálů/informací).

Při jakýchkoliv otázkách nás můžete na internetových stránkách kontaktovat pomocí připraveného formuláře. Při tom je povinné zadat označené údaje, aby bylo možné dotaz přiřadit a zodpovědět. Další údaje mohou být sděleny dobrovolně. Zpracování osobních údajů pro účely kontaktu s námi probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě Vašeho dobrovolného souhlasu.

Osobní údaje, které shromáždíme za účelem použití kontaktního formuláře, budou vymazány po vyřízení vašeho požadavku a po uplynutí povinnosti uchovávat osobní údaje podle daňového a obchodního práva. V případě zasílání newsletteru budou vaše údaje uchovávány, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte.

Svůj udělený souhlas – například za účelem zasílání newsletteru nebo jiných zajímavých informací od naší společnosti – můžete kdykoli odvolat bez udání důvodu s účinkem do budoucna. K tomu můžete využít výše uvedený kontaktní formulář nebo kontakty uvedené v tomto e-mailu. Chcete-li se odhlásit z odběru newsletteru, můžete zaslat neformální e-mail na adresu datenschutz@martor.de.

Soutěže
Pokud se zúčastníte některé z našich soutěží, probíhá zpracování osobních údajů nezávisle na jakémkoli jiném zpracování údajů naší společností. Účast v soutěži je dobrovolná. Zpracováváme pouze údaje, které od vás potřebujeme v souvislosti se soutěží, poté vaše osobní údaje smažeme, pokud s námi nemáte žádný jiný smluvní vztah. Případné dotazy k soutěži můžete zasílat také na e-mailovou adresu datenschutz@martor.de. 

Cookies
Tato stránka používá „cookies“. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají na Váš počítač a umožňují analyzovat využívání internetových stránek a Vaše automatické rozpoznání při další návštěvě. Instalaci cookies můžete zakázat v příslušném nastavení Cookie-Banneru nebo Vašeho prohlížeče. Také máte možnost udělený souhlas kdykoli v Cookie-Banneru, resp. v nastaveních cookies zrušit. To by ovšem mohlo případně způsobit, že nebudete schopni využívat úplnou nabídku. Přes následující tlačítko se dostanete do nastavení cookies:

Analýza webu pomocí Google Analytics
Tato internetová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu od společnosti Google LLC („Google“), pokud jste k tomu dali svůj souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které budou uloženy na Vašem počítači a které umožní analýzu Vaší návštěvy internetové stránky. Informace o Vašem používání těchto webových stránek shromážděné prostřednictvím cookies (včetně Vaší zkrácené IP adresy) se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Společnost Google tyto informace použije, aby vyhodnotila Vaše užívání webových stránek, aby pro provozovatele internetových stránek sestavila zprávy o aktivitách na internetových stránkách a aby poskytovala další služby spojené s využíváním internetu. I Google předá tyto informace třetím subjektům, např. americkým úřadům, bude-li to předepsáno zákonem, nebo bude-li třetí subjekt tyto údaje zpracovávat jménem společnosti Google. V případě, že jste souhlasili s použitím cookies pro analýzu a Tracking a chtěli byste svůj souhlas později zrušit, můžete tak učinit kdykoli v Cookie-Banneru, resp. nastavení cookies přes naši internetovou stránku. Alternativně si můžete ve Vašem prohlížeči nainstalovat tzv. Add-on. K tomu se dostanete pomocí následujícího odkazu, který Vás převede na stránky společnosti Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Webová analytika Matomo
Tyto webové stránky používají Matomo, k čemuž jste tímto udělili souhlas podle čl. 6 ods. 1 pís. a nařízení GDPR. Matomo používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a které umožňují analýzu používání webové stránky. Vaše IP adresa je automaticky anonymizována. Pokud jste souhlasili s používáním analytických a sledovacích cookies a budete chtít svůj souhlas později odvolat, můžete tak kdykoliv učinit na naší webové stránce v cookie banneru, případně v nastavení cookies.
Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit.

DoubleClick
Kromě toho používáme na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR DoubleClick, pokud jste při návštěvě této internetové stránky souhlasili s použitím marketingových Cookies. DoubleClick je produkt společnosti Google Inc., přes který je na uživatele směrována cílená internetová reklama. Ad-Server nahraje Cookie do prohlížeče uživatele a sbírá data o chování uživatele. To zahrnuje mj. IP-adresu, navštívené internetové stránky, hledání klíčových slov a další indikátory chování při surfování. V případě, že budete chtít později použití DoubleClick zrušit, můžete Váš souhlas kdykoli zrušit v nastaveních Cookie.

Mapy Google
Pro usnadnění příjezdu Vám pro znázornění map a plánování tras nabízíme využití Google Maps, pokud jste souhlasili se zpracováním údajů a zasíláním (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Poskytovatelem Google Maps je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tyto stránky Vám budou příslušně označeny. Pokud si vyžádáte nějakou internetovou stránku, na které je GoogleMaps uložena naše návštěva na internetu, vytvoří se spojení se servery Google a Vaše IP a údaje o prohlížeči jsou předány Google. Google tyto informace případně předá třetím subjektům, např. americkým úřadům, pokud je to předepsáno ze zákona, nebo pokud třetí subjekty tyto údaje zpracovávají z pověření Google. Další informace o zpracování údajů naleznete v Prohlášení společnosti Google o ochraně údajů na adrese https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de [externí stránka].

Google reCAPTCHA

V určitých případech používáme službu reCAPTCHA americké společnosti Google LLC, pokud jste podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR udělili souhlas. Použití reCAPTCHA má za účel postarat se o bezpečnost údajů při zasílání formulářů. To slouží především k rozlišení, zda zadání vyplnila fyzická osoba nebo bylo nedovoleně provedeno strojovým a automatickým zpracováním. Pokud navštívíte jednu z našich internetových stránek, do kterých je zahrnuta reCAPTCHA, budou zjištěny mj. Vaše osobní údaje, jako IP adresa, rozlišení obrazovky a oken, nastavený jazyk v prohlížeči, čas, instalované Plugins prohlížeče a příp. další údaje požadované Google pro reCAPTCHA a budou zaslány společnosti Google. Google předá tyto informace případně třetím subjektům, např. americkým úřadům, pokud je to předepsáno ze zákona, nebo pokud třetí subjekty tyto údaje zpracovávají z pověření Google. Další informace ke směrnicím na ochranu údajů společnosti Google LLC naleznete na http://www.google.de/intl/de/privacy [externí odkaz] nebo https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ [externí odkaz].

Protokolování
» Referer (stránka, z jejíhož odkazu jste se dostali na tuto internetovou stránku)

» Vyhledávané pojmy (u vyhledávačů jako refererů)

» IP bude vyhodnocena pro zjištění země původu a poskytovatele internetu

» Prohlížeč, operační systém, instalované zásuvné moduly a rozlišení obrazovky

» Čas pobytu na stránkách

Uvedené údaje zpracujeme na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f) GDPR pro tyto účely:

» zajištění bezproblémového přístupu na internetové stránky,

» zajištění pohodlného používání našich internetových stránek,

» vyhodnocení systémové bezpečnosti a stability (doba uložení příslušných údajů: 7 dní) a

» pro další administrativní účely.

Vyhrazujeme si právo tyto údaje následně zkontrolovat, získáme-li konkrétní podklady o protiprávním používání. Údaje budou neprodleně smazány, jakmile již nebudou nutné k dosažení účelu, nejpozději však po 24  měsících.

Sociální média

YouTube
Na naší internetové stránce se nacházejí videa pro marketingové účely. Videa jsou provozována společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jestliže se budete dívat na nějaké video na YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Přitom bude serveru YouTube sdělena Vaše IP adresa a které z našich stránek jste navštívili, pokud jste udělili svůj souhlas k získávání a zasílání Vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. To se děje nezávisle na tom, zda si vedete uživatelský účet YouTube či ne. Budete-li přihlášení ke svému uživatelskému účtu na Youtube, umožníte společnosti YouTube, aby Vaše chování při surfování přiřadila přímo Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se ze svého účtu YouTube. YouTube předá zpracované informace případně třetím subjektům, např. americkým úřadům, pokud je to ze zákona předepsáno, nebo pokud třetí subjekty zpracovávají údaje z pověření YouTube. Další informace o nakládání s údaji uživatelů naleznete v prohlášení k ochraně osobních údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy (externí stránka)

LinkedIn
Naše internetová stránka odkazuje na internetovou stránku LinkedIn. Provozovatelem stránek je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Namísto použití Plugins odkazujeme pouze na LinkedIn. Vaše osobní údaje tedy nejsou při návštěvě naší internetové stránky automaticky zasílány LinkedIn. Díky propojení zpracuje LinkedIn Vaše osobní údaje až tehdy, pokud aktivně kliknete na tlačítko LinkedIn. LinkedIn případně předá zpracované informace třetím subjektům, např. americkým úřadům, pokud je to předepsané ze zákona, nebo pokud třetí subjekty zpracovávají tyto údaje z pověření LinkedIn. Nemáme žádný vliv na druh a rozsah Vašich osobních údajů, které jsou LinkedIn zpracovávány.

Další informace k zacházení s Vašimi údaji naleznete ve směrnici na ochranu údajů společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE [externí stránka].

XING
Návštěvou této internetové stránky se odkazuje na internetovou stránku XING. Provozovatelem stránek je společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburk, Německo. Namísto použití Plugins odkazujeme pouze na XING. To znamená, že Vaše osobní údaje nejsou při návštěvě naší internetové stránky automaticky zasílány XING. Při pouhém propojení bude XING zpracovávat Vaše osobní údaje až tehdy, pokud aktivně kliknete na tlačítko XING. Pokud jste v okamžiku vyžádání naší internetové stránky přihlášeni do Vašeho účtu na XING, pak zpracuje XING osobní údaje od Vás. Nemáme žádný vliv na druh a rozsah Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány XING.

Další informace k zacházení s Vašimi údaji naleznete ve směrnici na ochranu údajů společnosti XING na adrese: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung [externí stránka].

Předávání údajů
Předávání třetím subjektům pro komerční či nekomerční účely se bez Vašeho výslovného souhlasu zásadně neprovádí. Osobní údaje předáváme třetím subjektům pouze tehdy, je-li to dovoleno zákonem (jako např. na základě článku 6 GDPR) a/nebo bude-li to nutné. Částečně využíváme pro zákonem předpokládané povinné zpracování údajů poskytovatele služeb; naše internetová stránka je tedy hostována u společnosti Netigo GmbH Düsseldorf, která se o ni také stará. Celou odpovědnost za zpracování osobních údajů přitom neseme my.

Naše služby poskytujeme regionálně podle sídla žadatele, případně místně pomocí našich příslušných provozních partnerů. V takovém případě budou příslušnému provoznímu partnerovi předány osobní údaje nezbytné pro zpracování kontaktní žádosti. Podle sídla žadatele mohou být osobní údaje předány do zahraničí (včetně USA a dalších států mimo EU/EHP).

Ručení za vlastní obsah
Obsah těchto stránek byl sestaven s velkou pečlivostí. Přesto nemůžeme nijak ručit za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah těchto stránek podle obecných zákonů.

Ručení za odkazy (obsah cizích poskytovatelů)
Od tohoto vlastního obsahu se odlišují odkazy („linky“) na obsah připravený jinými poskytovateli. Na tento obsah nemáme žádný vliv; za obsah odkazovaných internetových stránek ručí vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel dotčené internetové stránky.

Práva subjektu údajů
Tímto Vám oznamujeme, že podle čl. 15 a násl. GDPR máte za v něm stanovených podmínek právo na informace o dotčených osobních údajích, na jejich opravu či výmaz nebo na omezení zpracování či právo zamítnout zpracování a rovněž právo na přenos osobních údajů. Také máte podle článku 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového orgánu, budete-li se domnívat, že zpracování Vašich osobních údajů odporuje tomuto nařízení. Bude-li se zpracování týkat čl. 6 odst. 1 písm. a) GDRP nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR (souhlas), máte dále právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Změna našich ustanovení o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo toto prohlášení k ochraně osobních údajů případně přizpůsobovat, aby odpovídalo aktuálním požadavkům právních předpisů nebo aby bylo možné do prohlášení k ochraně osobních údajů začlenit změny poskytování našich služeb, například při zavádění nových služeb. Pro Vaši novou návštěvu pak platí nové prohlášení k ochraně osobních údajů.

Dotazy
V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit přímo na našeho pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů, který Vám bude k dispozici v případě požadavků na informace, žádostí i potíží.

Kontakt na pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů
UIMC DR. VOSSBEIN GmbH & Co KG
Dr. Jörn Vossbein

externí pracovník odpovědný za ochranu osobních údajů
Otto-Hausmann-Ring 113
42115 Wuppertal
Německo
https://www.uimc.de
T +49 202 946 7726 200
F +49 202 946 7726 9200
E-mail: datenschutz.martor(at)uimc.de