TAK JASNÉ, JAK TO JEN JDE: NÁŠ NOVÝ SYSTÉM NÁZVŮ.

Čím je nový systém názvů produktů zvláštní? Inovace se skrývá pod pojmem „systém“: poprvé jsme své bezpečnostní nože přehledně rozdělili do čtyř skupin – a jako měřítko jsme si pro tento účel vybrali jeden charakteristický znak produktů, jenž má pro vás velký, ne-li dokonce největší význam: integrovanou bezpečnostní technologii a jejím prostřednictvím dosahovanou úroveň bezpečnosti. Také naše řezáky a speciální nože teď na prvním místě nosí název skupiny produktů, který Vám hned ukáže, o jaký druh řezacího nástroje se jedná.

Například pro nový bezpečnostní nůž:

SECUMAX

Název skupiny produktů je tvořen výrazem SECU (= bezpečný – angl. secure) a koncovou slabikou. Společně označují bezpečnostní úroveň.

MAX

zakrytá čepel
nejvyšší úroveň zabezpečení

PRO

plně automatické zatažení čepele
velmi vysoké zabezpečení

NORM

automatické zatažení čepele
vyšší zabezpečení

BASE

Zatažení a aretace čepele
Volitelná bezpečnost

100

Identifikační číslo označuje některý z produktů skupiny. První číslice označuje segment:

1/2 = Basic
3/4 = Comfort
5/6 = Premium

Druhá a třetí číslice specifikují produkt.

Platí zde pravidlo: Čím vyšší je trojmístné číslo, tím lepe je vybaven řezací nástroj a o to delší má životnost.

MDP

Dodatek: V případě potřeby mohou být přidány další relevantní informace týkající se produktu, jako např. MDP (z detekovatelného plastu) nebo SOS (pro účely první pomoci).

SECUMAX 320

SECUPRO 625

SECUNORM 185

SECUBASE 383

Příklady

NAŠE NOVĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

U našich novějších výrobků následuje za označením skupiny třímístné číslo, jež má svůj specifický význam. Obecně lze konstatovat: čím vyšší je toto číslo, tím lépe vybavený je daný produkt a o to delší má životnost. V této souvislosti rozlišujeme mezi řadami Basic, Comfort a Premium.


Easysafe

SECUMAX EASYSAFE

MARTego

SECUPRO MARTEGO

MIZAR

SECUNORM MIZAR

Příklady

NAŠE KLASIKA

Buďte bez obav! Názvů produktů, na něž jste zvyklí, se nebudete muset vzdát ani v budoucnu. EASYSAFE bude pořád EASYSAFE, MARTEGO bude MARTEGO a MIZAR bude MIZAR. K těmto individuálním názvům jsme však nyní přidali názvy skupin, jež jim budou předcházet, a to proto, abychom Vám usnadnili orientaci. Kvalita a řezný výkon zůstávají na stejně vysoké úrovni jako dříve – a pro Vás bude v budoucnu snazší vyznat se ve správném zařazení našich produktů.


ARGENTAX

Řezáky

TRIMMEX

Začišťovací nože

SCRAPEX

Ŝkrabky

GRAFIX

Skalpely

NAŠE ŘEZÁKY A SPECIÁLNÍ NOŽE

I zde bychom Vám chtěli ukázat pohodlnější způsob, jak si prohlédnout naši rozmanitou produktovou nabídku: Naše klasické řezáky, ať již s pevnou či výsuvnou čepelí, poznáte v budoucnu podle části názvu ARGENTAX. Všechny řezací nástroje, které jsou vhodné především pro začišťování, ponesou nyní ve svém názvu TRIMMEX. Naše škrabky začínají slovem SCRAPEX, naše skalpely slovem GRAFIX. Stejně jako u bezpečnostních nožů i zde platí: U nových produktů bude následovat trojmístné číslo, u stávajících produktů "starý název". To vše jsou změny, které je nutné se bezpečně naučit, ve výsledku Váš však dovedou k výběru produktu, který nejlépe odpovídá Vašim potřebám.